28 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ จัดกิจกรรมแสดงความมุทิตาจิตแด่คุณครู Mr.Daniel Whitehead ซึ่งเป็นครูผู้สอนประจำวิชาภาษาอังกฤษ (เจ้าของภาษา) จากประเทศอังกฤษ เมืองเลสเตอร์ซิตี้ ได้ทำการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในประจำปีการศึกษา 2562