วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กาโตะ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวเต็มคำ จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้จัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน และแจกของรางวัลต่างๆ