"ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet"

วิชาภาษาไทย ป.5/4

รหัสรายการ : 925628

รหัสห้องเรียน : vrz-pceo-pon

วัน/เดือน/ปีที่สอน : 22/11/2564

คลิบวิดีโอย้อนหลัง :  คลิกเปิดดู

เรื่องที่สอน :  คำสุภาพ

ไฟล์สื่อการเรียนการสอน :  ไม่มีไฟล์นี้

ไฟล์ใบงาน :  ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 1 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 2 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 3 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 4 ไม่มีไฟล์นี้