"ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet"

วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ป.3/3

รหัสรายการ : 737630

รหัสห้องเรียน : 

วัน/เดือน/ปีที่สอน : //

คลิบวิดีโอย้อนหลัง :  คลิกเปิดดู

เรื่องที่สอน : 

ไฟล์สื่อการเรียนการสอน :  ไม่มีไฟล์นี้

ไฟล์ใบงาน :  ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 1 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 2 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 3 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 4 ไม่มีไฟล์นี้