"ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet"

วิชาคณิตศาสตร์ ป.3/2

รหัสรายการ : 563303

รหัสห้องเรียน : fmq-ygxj-uku

วัน/เดือน/ปีที่สอน : 3/12/2564

คลิบวิดีโอย้อนหลัง :  คลิกเปิดดู

เรื่องที่สอน :  6. แบบฝึกหัด 8.6.2 การหาผลหารโดยการหารสั้น มีเศษ

ไฟล์สื่อการเรียนการสอน :  ไม่มีไฟล์นี้

ไฟล์ใบงาน :  ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 1 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 2 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 3 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 4 ไม่มีไฟล์นี้