"ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet"

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1/2

รหัสรายการ : 541219

รหัสห้องเรียน : vds-banb-ocz

วัน/เดือน/ปีที่สอน : 23/11/2564

คลิบวิดีโอย้อนหลัง :  คลิกเปิดดู

เรื่องที่สอน :  ประวัติความเป็นมาแต่ละยุคของคอมพิวเตอร์

ไฟล์สื่อการเรียนการสอน :  ไม่มีไฟล์นี้

ไฟล์ใบงาน :  ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 1 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 2 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 3 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 4 ไม่มีไฟล์นี้