"ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet"

วิชาสังคมศึกษาฯ ป.6/3

รหัสรายการ : 240256

รหัสห้องเรียน : kyf-efgk-drv

วัน/เดือน/ปีที่สอน : 23/11/2564

คลิบวิดีโอย้อนหลัง :  คลิกเปิดดู

เรื่องที่สอน :  ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

ไฟล์สื่อการเรียนการสอน :  คลิกเปิดดู

ไฟล์ใบงาน :  ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 1 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 2 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 3 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 4 ไม่มีไฟล์นี้