"ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet"

วิชาประวัติฯ ป.6/3

รหัสรายการ : 142424

รหัสห้องเรียน : kyf-efgk-drv

วัน/เดือน/ปีที่สอน : 19/11/2564

คลิบวิดีโอย้อนหลัง :  คลิกเปิดดู

เรื่องที่สอน :  ประเทศเวียดนาม

ไฟล์สื่อการเรียนการสอน :  คลิกเปิดดู

ไฟล์ใบงาน :  ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 1 คลิกเปิดดู

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 2 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 3 ไม่มีไฟล์นี้

ลิ้งค์สื่อการสอน youtube : 4 ไม่มีไฟล์นี้