กิจกรรมเผยแพร่ต่างๆ ของโรงเรียนบ้านริมใต้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2

ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านริมใต้ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 เด็กหญิงวริสรา มูลสม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2

VTR แนะนำโรงเรียนบ้านริมใต้.

โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 สถานที่เดิมตั้งอยู่ติดสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม ทางด้านทิศเหนือ และได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนนักเรียน 30 คน ครู 3 คน โดยมีพระครูบุญสม พงศ์คำโรจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก จนถึง พ.ศ. 2484 สถานที่เดิมคับแคบ จึงได้มีการย้ายมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน โดยได้ซื้อที่นา ของนายบุญปั๋น พงศ์ประดิษฐ์ จำนวน 12 ไร่ 97 ตารางวา เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 1 ติดถนนเชียงใหม่ – ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

วันวิชาการ ป.3/3 รร.บ้านริมใต้ ปี63

การแสดงนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3 ในงานสานสัมพันธ์วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

โอ้ละหนอเจียงใหม่/โรงเรียนริมใต้ ป1/4

การแสดงนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4 ในงานสานสัมพันธ์วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562