"ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet""การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน Line
แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564ประวัติโรงเรียนบ้านริมใต้

โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 สถานที่เดิมตั้งอยู่ติดสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม ทางด้านทิศเหนือ และได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนนักเรียน 30 คน ครู 3 คน โดยมีพระครูบุญสม พงศ์คำโรจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก จนถึง พ.ศ. 2484 สถานที่เดิมคับแคบ จึงได้มีการย้ายมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน โดยได้ซื้อที่นา ของนายบุญปั๋น พงศ์ประดิษฐ์ จำนวน 12 ไร่ 97 ตารางวา เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 1 ติดถนนเชียงใหม่ – ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านริมใต้

ที่ เรื่อง ไฟล์ ลิ้งค์ วันที่โพส
ที่ เรื่อง ไฟล์ ลิ้งค์ วันที่โพส
ที่ เรื่อง ไฟล์ ลิ้งค์ วันที่โพส
ที่ เรื่อง ไฟล์ ลิ้งค์ วันที่โพส


กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านริมใต้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2