"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาวิทยาการคำนวณ (ครูปิยะรัตน์ สุวรรณ์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย   https://www.youtube.com/watch?v=56mBBvsz-Bc
 และใช้หนังสือวิชาวิทยาการคำนวณป.4 หน่วยที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย หน้าที่ 
111-115 ประกอบการเรียน

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-10

วิชาวิทยาการคำนวณ (ครูปิยะรัตน์ สุวรรณ์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 16–31 สิงหาคม 2564
เนื้อหา

1. ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต
2. การเลือกใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต     

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=TJ-Jvf0WroA

2. เรื่อง การเลือกใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต https://www.youtube.com/watch?v=Q7QBafcZ0AM

 

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21