"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

ทัศนศิลป์ (ครูกิตติยา) 6/1-6/5

ให้นักเรียนศึกษาความรู้จาก youtube ทั้ง2 คลิป เรื่อง ทัศนะธาตุ1 เรื่องจุด และ Point of Visual Elements จุดในงานทัศนธาตุ Ep.1

 จากนั้นให้นักเรียนสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากการจุด ตามจิตนาการของนักเรียน จะใช้สีไม้ สีเมจิก หรือหมึกซึมสีดำก็ได้ ทำลงในสมุดวาดวาดของนักเรียน
 

เรื่อง ทัศนะธาตุ1 เรื่องจุด

หรือ
Point of Visual Elements จุดในงานทัศนธาตุ Ep.1 https://youtu.be/rzCJ49r_Odk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12