"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาทัศนศิลป์ (ครูกิตติยา จารุจินดา)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
งานมอบหมาย

- ใบงาน เรื่อง วรรณะสี 
คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาวิดีโอเรื่องวรรณะสี จากนั้นตอบคำถามและระบายสีตามที่ใบงานกำหนดไว้

- ใบงาน เรื่อง แรเงา 
คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาวิดีโอขั้นตอนการวาดหยดน้ำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นจากนั้นวาดภาพและแรเงาตามรูป กระดาษที่ใช้วาดเป็นกระดาษสมุดวาดรูปค่ะ

 

สื่อการเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

1.ประกอบการเรียนเรื่อง วรรณะสี
- https://youtu.be/L8H1cXyhjdc

2.ประกอบการเรียนเรื่อง แรเงา รูปหยดน้ำ
https://youtu.be/ZtMnCQb2tXQ
- https://youtu.be/7gh65BukWW4

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21

ทัศนศิลป์ (ครูกิตติยา) 5/1-5/5

ให้นักเรียนศึกษาความรู้จาก youtube เรื่อง ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ หรือ เว็บไซต์ เรื่อง ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ครูให้แล้วทำใบงานที่ 4 ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์

สื่อการเรียนการสอน

เรื่อง ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์

เว็บไซต์ เรื่อง ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์
 
หมายเหตุ : ส่วน ป.6 เป็นใบงานเดิมค่ะ ทำ 2 อาทิตย์

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12