"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 8-13 กรกฏาคม 2564
1. ใบงานที่ 9 เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเป็นเออิ (เ - )
2.ใบงานที่ 10 เรื่อง สระโอะ ลดรูป
3.ใบงานที่ 11 เรื่อง สระเออ ลดรูป
4.ใบงานที่ 12 เรื่อง สระอัว ลดรูป

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเป็นเออิ (เ - ) 
 
2.สระมหัศจรรย์ (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (-ั ว) ลดรูป) 
 
งานที่มอบหมาย วันที่ 14-31 กรกฏาคม 2564
1.ใบงานที่ 1 เรื่อง เติมคำมาตรา ก กา
2.ใบงานที่ 2 เรื่อง นักสำรวจมาตรา กง
3.ใบงานที่ 3 เรื่อง นักสำรวจมาตรา กม
4.ใบงานที่ 4 เรื่อง นักสำรวจมาตรา เกย
5.ใบงานที่ 5 เรื่อง นักสำรวจมาตรา เกอว
6.ใบงานที่ 1 เรื่อง นักสำรวจมาตรา กก
7.ใบงานที่ 2 เรื่อง นักสำรวจมาตรากบ
8.ใบงานที่ 3 เรื่องมาตรา กน
9.ใบงานที่ 4 เรื่อง นักสำรวจมาตรา กด

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง มาตรา ก กา  

2. ประกอบการเรียน เรื่อง มาตรา กง
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/36496

 
3. ประกอบการเรียน เรื่อง มาตรา กม
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/36497

 
4.ประกอบการเรียน เรื่อง มาตรา เกย
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/36498

 
5.ประกอบการเรียน เรื่อง มาตรา เกอว
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/36499

 
6.ประกอบการเรียน เรื่อง มาตรา กก
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/36506

7.ประกอบการเรียน เรื่อง มาตรากบ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/36507

 
8.ประกอบการเรียน เรื่อง มาตรา กน
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/36510

 
9.ประกอบการเรียน เรื่อง มาตรา กด
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/36511

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12