"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 8-13 กรกฏาคม 2564
1. ใบงาน เรื่อง การอ่านประสมคำ สระอู สระอา สระอี
2. ใบงาน เรื่อง การอ่านเป็นประโยค
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง การอ่านประสมคำ สระอู สระอา สระอี
2. ประกอบการเรียน เรื่อง การอ่านเป็นประโยค
 
งานที่มอบหมาย วันที่14-31กรกฏาคม 2564
1.ใบงาน เรื่อง แบบฝึกหัดอ่านออกเขียนได้ ป1
   - การอ่านเป็นคำ
   - การอ่านเป็นประโยค
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง
 
 
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-13