"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 8-13 กรกฏาคม 2564
1. ใบงาน เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-09