"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 8-13 กรกฏาคม 2564
1.ใบงานเรื่อง ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1.ประกอบการเรียนเรื่อง ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
 
งานที่มอบหมาย วันที่ 14-31 กรกฏาคม 2564
1. ใบงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช
2. ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรชีวิตพืชดอก
3. ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการงอกของเมล็ด
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช

2.ประกอบการเรียนใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรชีวิตพืชดอก

3.ประกอบการเรียน เรื่องการงอกของเมล็ด

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12