"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาประวัติศาสตร์

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาเซียน 
ใบงานที่ 1 ประวัติอาเซียน
ใบงานที่ 2 รู้จักภูมิภาคและอัตลักษณ์อาเซียน
ใบงานที่ 3 ประเทศสมาชิกอาเซียน

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต เช่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาเซียน 
ใบงานที่ 1 ประวัติอาเซียน
https://www.youtube.com/watch?v=asSbbhfoQpA 
https://www.youtube.com/watch?v=hONTenG4rtE 
ใบงานที่ 2 รู้จักภูมิภาคและอัตลักษณ์อาเซียน
https://www.youtube.com/watch?v=rfUgsXkP9zM 
ใบงานที่ 3 ประเทศสมาชิกอาเซียน
https://www.youtube.com/watch?v=rfUgsXkP9zM&t=61s 
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

ประวัติศาสตร์ (ครูวารุณี) 5/1 - 5/5

ทำใบงานหน่วยที่ 2 อารยธรรมอินเดีย จีน และวัฒนธรรมต่างชาติ
ใบงานที่ 1 อารยธรรมอินเดีย
ใบงานที่ 2 อารยธรรมจีน
ใบงานที่ 3 วัฒนธรรมต่างชาติ
 
สามารถศึกษา เรื่อง อารยธรรมอินเดีย จีน และวัฒนธรรมต่างชาติ เพิ่มเติมได้ที่ youtube
https://www.youtube.com/watch?v=45DPIZGbuqs

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12