"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาดนตรี (ครูมณฑล ธงเทียน)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา

1.แผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราความยาวของตัวโน้ต
2.การเขียนตัวโน้ตบรรทัด5เส้น
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. หนังสือเรียนวิชาดนตรี หน้า 21  https://www.youtube.com/watch?v=kAtGClDuj7Y
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14