"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาคณิตศาสตร์ (ครูวรรณิกา ริกากรณ์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
หน่วยที่ 2 เรื่อง ทศนิยม และการบวกลบทศนิยม
หน้าที่  82- 104
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  https://www.youtube.com/watch?v=8n9KYFdZ19g

2. การหาค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง  https://www.youtube.com/watch?v=1LD7WhqIxcs

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14

วิชาคณิตศาสตร์ (ครูวรรณิกา ริกากรณ์)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.5 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
งานมอบหมาย
- หน่วยที่ 2 เรื่อง การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน หน้าที่  51- 80
 
สื่อการเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. การหาร ของเศษส่วนและจำนวนคละ
ประกอบการเรียนใบงานทำวันที่ 2-10 สิงหาคม 2564
  1.1 ส่วนกลับของเศษส่วน https://www.youtube.com/watch?v=f88TZ8ahVVY
  1.2 การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน https://www.youtube.com/watch?v=FtYYrUkDBXY หรือ https://www.youtube.com/watch?v=ZGhW-ECjFgE
  1.3 การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ https://www.youtube.com/watch?v=Je1IQqWOcsI
  1.4 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน https://www.youtube.com/watch?v=LSStrUvBf9k
  1.5 การหารจำนวนคละ https://www.youtube.com/watch?v=4U1ZNzNwK1M
 
2. การบวก ลบ คูณ หารระคน ของเศษส่วนและจำนวนคละประกอบการเรียนใบงานทำวันที่ 11-16 สิงหาคม 2564
https://www.youtube.com/watch?v=RFalos-STCQ หรือ https://www.youtube.com/watch?v=ul1bNJN-4qs
 
3.การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละประกอบการเรียนใบงานทำวันที่ 17-20 สิงหาคม 2564
https://www.youtube.com/watch?v=VzLtKmMTKj4
https://www.youtube.com/watch?v=SReThllcaro
https://www.youtube.com/watch?v=O-qZEUf7pbM

 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21