"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

คณิตศาสตร์ (ครูอนุกรณ์ เดชธงไชย)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
1.การบวกลบคูณหารระคน
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. การบวก ลบ คูณ หารระคน ตอนที่ 1  https://youtu.be/nxA0C2KiA1M

2. การบวก ลบ คูณ หารระคน ตอนที่ 2  https://youtu.be/jJKpnaEFI94

3. การบวก ลบ คูณ หารระคน ตอนที่ 3  https://youtu.be/coM99m8onm4


 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-10

คณิตศาสตร์ (ครูอนุกรณ์ เดชธงไชย)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 16–31 สิงหาคม 2564
เนื้อหา

 

1. การคูณ
2. การหาร

 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหลายหลัก
https://youtu.be/3sX3jfsfd14

 

2. การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักตัวหาร 1 หลัก (หารลงตัว โดยใช้หารยาว)

https://youtu.be/_MGzZBUWyQA

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21