"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 8-13 กรกฏาคม 2564
1. ใบงานที่ 1.1 ทบทวนการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000
 2. ใบงานที่ 1.2 ทบทวนหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และการเขียนในรูปกระจาย
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000
 
2. ประกอบการเรียน เรื่อง หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และการเขียนในรูปกระจาย
 
งานที่มอบหมาย วันที่ 14-31 กรกฏาคม 2564
1. แบบฝึกหัด 1.3 เรื่อง การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000
2. แบบฝึกหัด 1.4 เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
3. แบบฝึกหัด 1.5 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
4. แบบฝึกหัด 1.6 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน
5. แบบฝึกหัด 1.7 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน
6. แบบฝึกหัด 1.8 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ห้าจำนวน
7. แบบฝึกหัด 1.9 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำนวนถัดไป)
8. แบบฝึกหัด 1.10 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำนวนที่หายไป)
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000
 
2. ประกอบการเรียน เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
 
3. ประกอบการเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
 
4. ประกอบการเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน
 
5. ประกอบการเรียน เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน
 
6. ประกอบการเรียน เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ห้าจำนวน
 
7. ประกอบการเรียน เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำนวนถัดไป)

8. ประกอบการเรียน เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำนวนที่หายไป)

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12