"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 14-31 กรกฏาคม 2564
1. ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง นับเพิ่มนับลดทีละ 2 และ 5
2. ใบงานคณิศาสตร์ เรื่อง จำนวนค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
3. ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง แสดงวิธีหาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายมีทด
4. ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนคู่จำนวนคี่

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง นับเพิ่มนับลดทีละ 2 และ 5 การนับทีละ 2 5

2.ประกอบการเรียน ใบงาน เรื่อง จำนวนค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
https://youtu.be/KOwR6eOhOt4

3. ประกอบการเรียน ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง แสดงวิธีหาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายมีทด
https://youtu.be/ugaGVgERJE4 และ https://youtu.be/YEpR9qEIQ20

4. ประกอบการเรียน เรื่อง จำนวนคู่ จำนวนคี่

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12