"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 8-13 กรกฏาคม 2564
1. ใบงาน เรื่อง การเขียนและการอ่านตัวเลข ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
2. ใบงาน เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1-10 และ0
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนและการอ่านตัวเลข ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
2. ประกอบการเรียน เรื่อง เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1-10 และ0
 
งานที่มอบหมาย วันที่ 14-31 กรกฏาคม 2564
1. ใบงาน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง การบวก ลบ จำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9  https://www.youtube.com/watch?v=ScCLo8oWAhg
การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9  https://www.youtube.com/watch?v=kU9nzVYPp0w

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-13