"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาภาษาอังกฤษ (ครูอนงค์พร อนุตรวิรามกุล)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา
1. My family
 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. Kids vocabulary - Family - family members & tree     https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

2. Family | Talking Flashcards    https://www.youtube.com/watch?v=upGVvQSr6II


 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-10

วิชาภาษาอังกฤษ (ครูอนงค์พร อนุตรวิรามกุล)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4 วันที่ 16–31 สิงหาคม 2564
เนื้อหา
Job & Occupations    

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1. เรื่อง Jobs & Occupations (1) 
- Vocabulary   - Flashcards
http://youtube.com/watch?v=ieBhiw_N-vg

 

2. เรื่อง Jobs Song for Kids - What Do You Do - Occupations 

http://youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-08-21