"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 8-13 กรกฏาคม 2564
1.ใบงาน เรื่อง Read color
2. ใบงาน เรื่อง spelling Worksheet
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน Read color
 
2. ประกอบการเรียน เรื่อง spelling Worksheet 
 
งานที่มอบหมาย วันที่ 14-31 กรกฏาคม 2564
1. ใบงานภาษาต่างประเทศ เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์
2. ใบงานภาษาต่างประเทศ เรื่อง Read color ผลไม้
3.ใบงานภาษาต่างประเทศ เรื่อง ตัวเลขภาษาอังกฤษ
4. ใบงานภาษาต่างประเทศ เรื่อง สระภาษาอังกฤษ
5. ใบงานภาษาต่างประเทศ เรื่อง คำศัพท์ร่างกาย

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1.ประกอบการเรียนเรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์
https://youtu.be/hewioIU4a64

 
2.ประกอบการเรียน Read color
https://youtu.be/qi3axJ9POnw

 
3.ประกอบการเรียนเรื่อง ตัวเลขภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/pncR67Ra2uI

 
4.ประกอบการเรียนเรื่องสระภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/PKgvOcjJJjA

 
5.ประกอบการเรียน เรื่อง คำศัพท์ร่างกาย
https://youtu.be/zo5GzVFahOE

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-12