"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

วิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/5
งานที่มอบหมาย วันที่ 8-13 กรกฏาคม 2564
1. ใบงาน เรื่อง การเขียน A-Z  ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กตามรอยปะ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง การเขียน A-Z  ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กตามรอยปะ
 
งานที่มอบหมาย วันที่ 14-31 กรกฏาคม 2564
1. ใบงาน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
1. ประกอบการเรียน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-07-13