"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"
ช่วงระหว่างวันที่ 8-31 กรกฏาคม 2564

ศิลปะ (ครูกิตติยา จารุจินดา)

สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4  วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
เนื้อหา

1.งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.งานทัศนศิลป์ในงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สื่อประกอบการเรียน
1.งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น https://youtu.be/W7C_7Tf2Xk4
 
2. งานทัศนศิลป์ในงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น  https://youtu.be/G5aL_CCJOyw
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2021-09-14