"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค สอนโดยครูปาริช

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค สอนโดยครูปาริชาต  พรหมชนะ คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนตามลิงก์ดังต่อไปนี้
https://docs.google.com/forms/d/1v767qUQjeXE5cIX9Q2F9lhvEEd4GilpCr1-mDJd9vw4/edit?usp=sharing
2.ให้นักเรียนศึกษาจากคลิปวีดีโอต่อไปนี้
https://www.youtube.com/watch?v=So1H9jlQlmk
3.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนตามลิงก์ต่อไปนี้
https://docs.google.com/forms/d/1SQVG_dIPfLsRUn3y4fR1fncKWDb1xiRSHMZoex3EM4g/edit?usp=sharing
4. ให้นักเรียนถ่ายภาพขณะนักเรียนเรียนส่งให้ครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-08

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง การใช้พจนานุกรม สอนโดยครูปาริชาต พรหมชนะ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง การใช้พจนานุกรม สอนโดยครูปาริชาต  พรหมชนะ คำชี้เจง
1. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube ดังต่อไปนี้ https://youtu.be/e1ezRqhT4dA
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากลิ้งค์ดังต่อไปนี้ https://drive.google.com/file/d/0B4mky1MMW8dYT2RrV1FaeWFlcU0/view เมื่อทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองเฉลยหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จ
3.ให้นักเรียนถ่ายภาพแบบฝึกหัดที่ทำเสร็จแล้วและภาพการเรียนรู้ส่งให้ครูประจำชั้น (อย่าลืมเขียนชื่อในแบบฝึกหัดลงสมุดไม่มีชื่อครูไม่สามารถตรวจให้คะแนนได้)

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-01

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง คำสรรพนาม สอนโดยครูปาริชาต  พรหมชนะ

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง คำสรรพนาม สอนโดยครูปาริชาต  พรหมชนะ
คำชี้เจง
1. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube และสรุปความรู้
2.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำสรรพนาม จำนวน 10 ข้อ จาก link ที่ให้
สื่อการสอน 
https://www.youtube.com/watch?v=Dn8j1YEQ96s&t=553s
แบบฝึกหัด
https://drive.google.com/open?id=1pbPbmzLICXKcOb3LF-qJw4N7rL0S33rGDd3fGpomYlI

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-25

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทบทวนวิชาภาษาไทย เรื่องคำกริยา สอนโดย ครูปาริชาต พรหมชนะ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทบทวนวิชาภาษาไทย เรื่องคำกริยา  สอนโดย ครูปาริชาต พรหมชนะ คำชี้แจง
1. นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวีดีโอ
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  และส่งคุณครูประจำชั้น
3.ถ่ายภาพส่งครูประจำชั้น
4.เฉลยครูจะอัพให้เวลา 16.00 น.
สื่อการเรียน  https://youtu.be/zLtJ2OaEU40

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-18

วันจันทร์ที่​ 11​ พฤษภาคม​ 2563​ ทบทวนวิชาภาษาไทย​ ป.5 เรื่อง คำบอกจำนวนและลักษณะนาม สอนโดยครูปาริชา

วันจันทร์ที่​ 11​ พฤษภาคม​ 2563​ ทบทวนวิชาภาษาไทย​ ป.5 เรื่อง คำบอกจำนวนและลักษณะนาม สอนโดยครูปาริชาต พรหมชนะ
สื่อการสอน https://youtu.be/6SJ_JBhC3Qg
***หมายเหตุ ให้นักเรียนเตรียมสมุด ปากกา ไม้บรรทัด และพจนานุกรม ด้วยค่ะ
หลังจากที่นักเรียนดูคลิปวีดีโอเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกลงใน google form และกด "ส่ง" หลังจากทำแบบฝึกหน้าสุดท้าย
***ถ่ายภาพส่งครูประจำชั้น 
ส่วนเฉลยครูจะส่งให้ในวันถัดไป

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-11

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องคำนาม คำชี้แจ้ง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องคำนาม คำชี้แจ้ง
1.ให้นักเรียนดูสื่อการเรียนการสอนผ่าน Youtube โดยลิ้งค์ต่อไปนี้ https://www.youtube.com/watch?v=zWDTPpTMKBU&t=11s
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดผ่านลิ้งค์ต่อไปนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2UFJGFynYRq44YXUhLYGzqws38ihu8Xx7fa4rwrvJXqXPyA/viewform

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-04

วันที่ 27 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาภาษาไทย เรื่องคำกริยา สอนโดย ครูปาริชาต พรหมชนะ ป.5

วันที่ 27 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาภาษาไทย เรื่องคำกริยา  สอนโดย ครูปาริชาต พรหมชนะ
คำชี้แจง
1. นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวีดีโอ
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  และส่งคุณครูประจำชั้น
สื่อการเรียน  https://youtu.be/zLtJ2OaEU40

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-27

คำบอกจำนวนและลักษณะนาม สอนโดยครูปาริชาต พรหมชนะ วันที่ 20 เมษายน 2563

ทบทวนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำบอกจำนวนและลักษณะนาม สอนโดยครูปาริชาต พรหมชนะ วันที่ 20 เมษายน 2563
สื่อการสอน https://youtu.be/6SJ_JBhC3Qg
แบบฝึก https://forms.gle/vGXKqhThGX3fDf1n8
***หมายเหตุ ให้นักเรียนเตรียมสมุด ปากกา ไม้บรรทัด และพจนานุกรม ด้วยค่ะ

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-20

เงาะป่า ซาไก

เงาะป่า ซาไก ป.5

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-16