"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง อักษรนำ สอนโดย ครูศิรินภา ธงภักดี

วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง อักษรนำ  สอนโดย ครูศิรินภา ธงภักดี คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงอักษรนำ ตามคลิปวิดีโอ https://drive.google.com/file/d/1i8w_PnajvMey_3CzAjgr0PvpRvLqUXy_/view?usp=sharing                       
2. ศึกษาจากบทเรียน คลิปวีดีโอการสอน  เรื่อง อักษรนำ จากลิงก์  https://drive.google.com/file/d/1lq-_5WcDtXob4AqpXH8fLM4tMAZlBx29/view?usp=sharing                                   
3. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่องอักษรนำ (สามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)                                                                    https://drive.google.com/file/d/1XybhrsaJLpNTT_zwk2sP568XCTGJLTQd/view?usp=sharing   
4. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบ แล้วจึงถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น                                                      
เฉลยแบบฝึกหัด : วิชาภาษาไทย https://drive.google.com/file/d/1814spYfl6Bbw_Y8P2SrzQReXyi3IVt8z/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-08

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง อักษรควบแท้ สอนโดย ครูศิรินภา ธงภักดี

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง อักษรควบแท้ สอนโดย ครูศิรินภา ธงภักดี
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียน คลิปวีดีโอการสอน  เรื่อง อักษรควบแท้                                                                                                                          
จากลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1HyCGQ1jWbX0Mtmt3tWsvr6TMG_uvZRpw/view?usp=sharing  
และ https://drive.google.com/file/d/11yesLuZvL7AuzVlyNJQFBSugJn5E89H9/view?usp=sharing                                                                                                                                                                                                                                                          
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่องอักษรควบแท้  (สามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)                                                                    https://drive.google.com/file/d/1pmXOUQZFwnX1aQYzffJs5RNGK0CQWFP5/view?usp=sharing                                                                                                  
3. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบ แล้วจึงถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น                                                      
เฉลยแบบฝึกหัด : วิชาภาษาไทย  https://drive.google.com/file/d/18ij_t711iMWwqko5YM-A6RWduQ4eJtgU/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-01

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทยชั้น ป.4 เรื่องคำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาไทยชั้น ป.4 เรื่องคำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากลิงค์ https://youtu.be/-LNc4Jg6Jvo
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดและระบายสีตามคำสั่ง
https://drive.google.com/file/d/1MVWnL3JLfKifflqYR7CGcN5IzviNi_B2/view?usp=drivesdk
3.เมื่อทำเสร็จให้ฝึกอ่านและถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งทางไลน์

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-25

วันจันทร์ ที่ 18 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง มาตราตัวสะกด(ที่มีตัวสะกดหลายตัว) สอนโดย ครูศิ

วันจันทร์ ที่ 18 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง มาตราตัวสะกด(ที่มีตัวสะกดหลายตัว) สอนโดย ครูศิรินภา ธงภักดี คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนเล่นเกม ก่อนเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจจากการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดที่ผ่านมาก่อนนะคะ จากลิ้งก์นี้เลยค่ะ..https://drive.google.com/file/d/10R5RMFNqxWXRjYvlqXE1sBYYC-z1JO-w/view?usp=sharing
                       
2. ให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียน คลิปวีดีโอการสอน  เรื่อง มาตราตัวสะกด (ที่มีตัวสะกดหลายตัว) จากลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1gx5Q5iF8nkQN30Cgh_tjY0TMzRJs8tAG/view?usp=sharing                               
3.  ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้เรื่องมาตราตัวสะกด จากลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1JSXDxIXUX8QvkBGah4Ky12WCOOvziz5a/view?usp=sharing                                                                                 
4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด 
(สามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด) https://drive.google.com/file/d/1IICoYNZXk0SoCsv3iO_fO-xVYYD9jhc9/view?usp=sharing                     
5. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จ ให้ตรวจคำตอบ และถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น                                                 
เฉลยแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด(ที่มีตัวสะกดหลายตัว)  https://drive.google.com/file/d/110cEp-BB45On3871NDYKuN2IFFZ3xbsq/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-18

วันจันทร์ ที่ 11 พ.ค. 2563 วิชาภาษาไทย เรื่องคำที่ประวิสรรชนีย์

วันจันทร์  ที่  11 พ.ค. 2563
วิชาภาษาไทย เรื่องคำที่ประวิสรรชนีย์
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาเพลงคำประวิสรรชนีย์ตามลิงค์ที่แนบให้ https://youtu.be/0jikJRBC3A8
2.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องคำที่ประวิสรรชนีย์จากไฟล์PDF ที่ส่งให้https://drive.google.com/file/d/1LpGKXePhFuNN_mOcE1zUaE_dq36AMQfr/view?usp=drivesdk
3. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบท
4.ให้ผู้ปกครองตรวจแบบฝึกหัดจากเฉลยที่ส่งไปให้

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-11

วันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง มาตราตัวสะกด สอนโดย ครูศิรินภา ธงภักดี

วันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง มาตราตัวสะกด สอนโดย ครูศิรินภา ธงภักดีคำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียน คลิปวีดีโอการสอน  เรื่อง มาตราตัวสะกด จากลิงก์  https://drive.google.com/file/d/1Htpo-zzQXsvsekiglk9e9HD2bNqgOGxX/view?usp=sharing  
2. ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้เรื่องมาตราตัวสะกด จากลิงก์ https://drive.google.com/file/d/102YcrL-5S_ck9_HUxI9st_488sAHsPEy/view?usp=sharing                    
3. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด จำนวน 10 ข้อ   (สามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด) https://drive.google.com/file/d/1J7k1Rl0Ppfwr6xhS7iewCezUD5QPBFc7/view?usp=sharing                       
4. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จ ให้ตรวจคำตอบ และถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-08

วันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง มาตราตัวสะกด สอนโดย ครูศิรินภา ธงภักดี คำชี้แจง

วันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง มาตราตัวสะกด สอนโดย ครูศิรินภา ธงภักดี คำชี้แจง
 
1.ให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียน คลิปวีดีโอการสอน  เรื่อง มาตราตัวสะกด จากลิงก์  https://drive.google.com/file/d/1Htpo-zzQXsvsekiglk9e9HD2bNqgOGxX/view?usp=sharing
 
2. ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้เรื่องมาตราตัวสะกด จากลิงก์ https://drive.google.com/file/d/102YcrL-5S_ck9_HUxI9st_488sAHsPEy/view?usp=sharing
 
3. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด จำนวน 10 ข้อ  (สามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด) https://drive.google.com/file/d/1J7k1Rl0Ppfwr6xhS7iewCezUD5QPBFc7/view?usp=sharing
 
4. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จ ให้ตรวจคำตอบ และถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้นเฉลยแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด :
ให้นร.ตรวจคำตอบ ก่อนถ่ายรูปส่งงานให้ครูนะคะ ตามลิ้งก์นี้เลยค่ะ  https://drive.google.com/file/d/1UzYsNK_f14ygzhYtTFPNbwqCOrHuoivf/view?usp=sharing
                                                                                                                                                                

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-08

วันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.4 เรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย

วันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 63วิชาภาษาไทย ป.4 เรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสำนวนชวนคิด ภาษิตสอนใจตามลิงค์ที่ส่งไปให้
2.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากไฟล์PDF
3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนจำนวน10ข้อ ซึ่งอยู่ในแผ่นสุดท้ายของไฟล์ PDF ที่ส่งไปให้ (ทำลงในสมุด)

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-05-04

วันที่ 27 เมษายน 2563 ทบทวนภาษาไทยป.4 เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน

วันที่ 27 เมษายน 2563 ทบทวนภาษาไทยป.4 เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนจากยูทูปและไฟล์ที่ส่งไปให้
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนลงในสมุด
3.ให้ผู้ปกครองตรวจและถ่ายรูปส่งมาทางไลน์

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-27

วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 63 ทบทวนเนื้อหาภาษาไทยป.4เรื่องอักษรย่อ คำชี้แจง

วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 63 ทบทวนเนื้อหาภาษาไทยป.4เรื่องอักษรย่อ
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องอักษรย่อจากเพาเวอร์พอย
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องอักษรย่อซึ่งอยู่แผ่นสุดท้ายในเพาเวอร์พอย
3.ให้นักเรียนถ่ายรูปส่งทางไลน์

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-24

ทบทวนเนื้อหาภาษาไทยป.4 เรื่องภาษาถิ่น

ทบทวนเนื้อหาภาษาไทยป.4 เรื่องภาษาถิ่น
คำชี้แจง : 1.ให้นักเรียนค้นหาภาษาถิ่นเหนือพร้อมความหมายจากเพลง "ไว้ใจ๋ได้กา" 10 คำ
2.ให้นักเรียนค้นหาภาษาถิ่นอีสานพร้อมความหมายจากเพลง "สายแนนหัวใจ" 10 คำ
3.ให้นักเรียนค้นหาภาษาถิ่นใต้พร้อมความหมายจากเพลง "เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว"  5 คำ
ให้นักเรียนทำลงในสมุดและถ่ายรูปส่งทางไลน์
https://youtu.be/EeDOw-j_Hhc
https://youtu.be/n4tFuxxKHgo
https://youtu.be/6JnVhlxFABo
----> ตัวอย่างแบบฝึกหัด ภาษาถิ่นป.4 https://drive.google.com/file/d/1rrt-4Y5LOfpfz09IG4bzd0RyO9Q3y3vz/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-20

ชนิดและหน้าที่ของคำนาม

ชนิดและหน้าที่ของคำนาม - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.4

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-16