"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 08 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำนามและความหมาย

วันที่ 08 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำนามและความหมาย
1.ให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อวีดีโอการสอนภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำนามและความหมาย ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/lt23dmzfJi4
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด โดยการหาคำศัพท์ชนิดของคำนามและเขียนลงในช่องว่างที่กำหนดให้ ให้เขียนชนิดละ 4 คำ ให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1awHaN8-Nqla9Fl5BL-ee25g35xS7UvBz/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-08

วันที่ 04 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง พยางค์และคำ

วันที่ 04 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง พยางค์และคำ
1.ให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อวีดีโอ เรื่อง พยางค์และคำ ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/-BnW16CTGPg
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด โดยการเขียนบอกจำนวนพยางค์ให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/11CxxF30ckJ8_gCxNjmAgYswPf-QayfTT/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-04

วันที่ 01 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำควบกล้ำ ร ล ว

วันที่ 01 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำควบกล้ำ ร ล ว
1.ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอการสอน เรื่อง คำควบกล้ำ ร ล ว ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/sspXQlx_lNI
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด โดยการนำคำควบกล้ำที่กำหนดให้ เขียนแยกประเภท ร ล ว ให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1VkigAgsUb4G8Ntdh5vMdf1Bump7YJEXo/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-01

วันที่ 28 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง อักษรนำ

วันที่ 28 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง อักษรนำ
1.ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอการสอนภาษาไทย เรื่อง อักษรนำ ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/MEV6cI4D_6M
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด โดยวาดภาพ  ระบายสี และเขียนคำที่มีอักษรนำลงในช่องว่าง ให้มีความหมายตรงกับภาพที่กำหนดให้ จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น https://drive.google.com/file/d/1S-mrSr1zF51a4uRD6F4v9AfPOmXuJGt6/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-28

วันที่ 25 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ

วันที่ 25 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ
1.ให้นักเรียนเรียนรู้จากวีดีโอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาไทยชั้น ป.3 เรื่อง คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ จากลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=s5X0Ptup0io&feature=share
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด โดยการวาดภาพ ระบายสี และนำคำศัพท์ที่กำหนดให้เติมลงใต้ภาพให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1PuyzNmQuEjwmHHyWARsZdp6DlkdsTETJ/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-25

วันที่ 21 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำที่มี ฤ ฤา

วันที่ 21 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำที่มี ฤ ฤา
1.ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอการสอนภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำที่มี ฤ ฤา ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/eOmDMtrKBjU
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด โดยการเขียนคำอ่านจากคำที่กำหนดให้ จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1N0gpYQEfw3VTRBt2Vh36xB4Ux2eBkH9w/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-21

วันที่ 18 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง ทบทวนมาตราตัวสะกด

วันที่ 18 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง ทบทวนมาตราตัวสะกด
1.ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอสื่อการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ป.3 เรื่อง ทบทวนมาตราตัวสะกด ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=pbVV91qUgWk&feature=share
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด โดยการวาดรูป ระบายสีตามคำสั่ง และเขียนคำมาตราตัวสะกดที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1KACZAJyRTk4qFRX9Zgb2AVnW3rLr3ssr/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-18

วันที่ 14 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว (อ่านเพิ่ม เติมความหมาย)

วันที่ 14  พ.ค. 63  วิชาภาษาไทย เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว (อ่านเพิ่ม เติมความหมาย) 
1. ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอภาษาไทย ป.3 ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=_U56OF896Wg&feature=share
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น (ต้องขออภัยผู้ปกครองด้วยนะคะ เนื่องจากแบบฝึกหัดถ่ายรูปมาจากในหนังสือ อาจจะไม่ค่อยมีความตรงเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ)
https://drive.google.com/file/d/1HelfbuLNFVuCU35wZZA_w11RdScOM81-/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-14

วันที่ 11 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

วันที่ 11 พ.ค. 63 วิชาภาษาไทย  ป.3 เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว 
1.ให้นักเรียนศึกษาดูวีดีโอ เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=vJlfUwIGXRs
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด โดยการตอบคำถามจากเรื่องที่ศึกษาในวีดีโอ จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-11

วันที่ 7 พ.ค. 2563 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว (คำใหม่ในบทเรียน)

วันที่ 7 พ.ค. 2563 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว (คำใหม่ในบทเรียน) 
1.ให้นักเรียนศึกษาและฝึกอ่านคำใหม่ในบทเรียนภาษาไทย ป.3  เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว ที่กำหนดให้
https://drive.google.com/file/d/1AbrmdWX4LTcqA55VC2WmQxp8fvVKMsBp/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AdN2Z1bXiQyTaue7iNfJItkKqzUxOQ5h/view?usp=drivesdk
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด 
ข้อที่ 1 ให้นักเรียนฝึกอ่านคำใหม่ให้คล่องแล้วคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ
ข้อที่ 2 อ่านคำใหม่พร้อมทั้งทำความเข้าใจความหมายของคำ แล้วนำคำมาแต่งประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์  5  คำ( 5 ประโยค )
https://drive.google.com/file/d/1Ax-3gybbjpAEO21GpkqGp66RQ_S5S0F2/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-07

วันที่ 04 พ.ค 2563 วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่องทบทวน ก-ฮ และทบทวนอักษร 3 หมู่

วันที่ 04 พ.ค 2563 วิชาภาษาไทย ป.3 
1.ให้นักเรียนทบทวน ก-ฮ  และทบทวนอักษร 3 หมู่  
https://drive.google.com/file/d/15aPeBlzLdNTxljSj2uG4pYectl25EGDb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/15pQ2hDXTY3slSwLE5QyYIBA27tW8aXoF/view?usp=drivesdk
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดจากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/173HMuGPa8P-HCqQ8xUQD_AsE-DqqmS3Z/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-05-04

ภาษาไทย ป.3 30 เมษายน 2563

ภาษาไทย ป.3 30 เมษายน 2563
1.ให้นักเรียน อ่านบทความเรื่อง วันเปิดเรียน 
2. นักเรียนทำใบงาน 2 ใบงาน เรื่อง วันเปิดเรียน

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-30

ภาษาไทยวันนี้ 27 /04 /63 ป.3 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง แม่กง ทำใบงาน เขียนคำมาตราตัวสะกดแม่ก

ภาษาไทยวันนี้ 27 /04 /63 ป.3 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง แม่กง  ทำใบงาน เขียนคำมาตราตัวสะกดแม่กง

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-27

ภาษาไทย 23/04/63 ครูจุฬาลักษณ์

ภาษาไทย 23/04/63 ครูจุฬาลักษณ์ 
ให้นักเรีนนศึกษาความรู้จากเพาเวอร์พอทย์ แล้วทำแบฝึกก่อเรียน-หลังเรียนล้วเปรียบเที่ยบความก้าวกน้าด้วยตัวเอง  เขียนคำตอบลงสมุดเอาเฉพาะคำตอบไม่ต้อกเขียนโจทย์ ถ่ายรูปส่งครูทางไลน์

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-23

สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ป.3

สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ป.3

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-20

สื่อกาษาไทย

ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย ตอนที่ 2 - สื่อการภาษาไทย ป.3

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-16

สื่อกาษาไทย

ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย ตอนที่ 1 - สื่อการภาษาไทย ป.3

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-16