"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันจันทร์ ที่ 8 มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพยัญชนะ ชั้นป.1

วันจันทร์ ที่ 8  มิ.ย. 63 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพยัญชนะ ชั้นป.1 คำชี้แจง
1.ให้ผู้ปกครองแนะนำบทเรียนเรื่อง การอ่านพยัญชนะ ตามลิ้งค์ https://youtu.be/gayq9bUIHpA
2.ให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนแบบฝึกหรือใบงานที่ 1 ลงในสมุด
https://drive.google.com/file/d/114is4uPCxfKRW0YPz7h3GYIE3gVc7TL8/view?usp=drivesdk
3.ให้ผู้ปกครองตรวจผลงานของลูกๆตามเฉลยที่แนบมานะคะ

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-08

วันพฤหัสบดัที่ 30เมย. 63 วิชาภาษาไทย ชั้นป1 เรื่องทบทวนเรื่องคำควบกล้ำในระดับชั้นป1 คำชี้แจงในการเรี

วันพฤหัสบดัที่ 30เมย. 63 วิชาภาษาไทย ชั้นป1
เรื่องทบทวนเรื่องคำควบกล้ำในระดับชั้นป1
คำชี้แจงในการเรียน
1 .ดูคลิปวิดีโอจากครูพวงทอง ดูใบความรู้ฟังคำชี้แจงในการทำใบงาน                   
2.ดูสื่อการสอนการอ่านคำควบกล้ำhttps://youtu.be/sspXQlx_lNI
3. ฟังเพลงประกอบการเรียนชื่อเพลงควบกล้ำจำขึ้นใจ
https://youtu.be/uxkz2avkLJU
4.ทำใบงานส่งครู

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-30

วันที่ 27 เม.ย. 63 การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดของไทย

วันที่ 27 เม.ย. 63 การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดของไทย
คำชี้แจ้ง1.ให้นักเรียนดูคลิปการสอนจากคุณครูพวงทอง
2.ให้นักเรียนดูวิดีโอ เพลง มาตราตัวสะกดทั้ง 2 คลิป
คลิปที่1https://youtu.be/jGjKJyMmWu4
คลิปที่2https://youtu.be/2msSpddLRxQ
3.นักเรียนศึกษาใบความรู้แผนผังมาตราตัวสะกดไทย ใบความรู้มาตราตัวสะกดไทย
4.ให้นักเรียนทำใบงานมาตราตัวสะกดไทย ตอบคำถามให้ถูกต้อง

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-27

ภาษาไทย วันที่ 23/4/63 การทบทวนเนื้อหาเรื่อง อักษรสามหมู่

งานภาษาไทย 
วันที่ 23/4/63 การทบทวนเนื้อหาเรื่อง อักษรสามหมู่
1.ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องอักษร3หมู่รมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ป.1 และวิดิโอhttps://youtu.be/Z1VPqnDaWi4
2.ศึกษาใบงานแล้วทำแบบฝึกหัด

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-23

การสอนภาษาไทย ป1 เรื่องการทบทวนเรื่องสระ

สระในภาษาไทย มี 32 ตัว ท่องจำเอาไว้ทุกตัว

สื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XtyjD5PaP_w&feature=youtu.be

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-20

ทบทวนการอ่านพยัญชนะไทย

ทบทวนการอ่านพยัญชนะ ดูคลิปการสอนแล้วให้นักเรียนอ่านแบบฝึกที1-6ให้ถูกต้อง ป.1 นักเรียนอ่านใต้ภาพได้ถูกต้องแล้วทำใบงานการเขียนคำอ่านพยัญชนะไทยค่ะ

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-16