"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สอนโดย ครูเจษฏาพ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สอนโดย ครูเจษฏาพร  คำตา คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาสื่อการสอนเป็น PDF ผ่าน  Google Drive โดยลิ้งค์ดังต่อไปนี้
https://drive.google.com/file/d/1F4ikw5MT-H8Q5ns6-zi6YI03nPpCb1cO/view?usp=sharing
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดผ่าน Google Forms โดยลิ้งค์ต่อไปนี้
https://forms.gle/8fXhem8ZXLyzg3ZH7
3.ให้นักเรียนแค๊บหน้าจอที่มีชื่อของตัวเองที่ทำผ่าน Google Forms ที่โชว์ผลคะแนน (ขอถ่ายรูปการเรียนรู้นักเรียนกับผู้ปกครองเป็นแนวนอน) (ย้ำผู้ปกครองขอให้นักเรียนแต่งกายใส่เสื้อผ้ายังมีนักเรียนบางคนถอดเสื้อถ่ายภาพจะทำให้ครูเสียเวลาในการกรองภาพอัพเข้าสู่ระบบขอบคุณครับ)

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-05

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 พระไตรปิฎก สอนโดยครูเจษฏาพร คำตา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 พระไตรปิฎก สอนโดยครูเจษฏาพร  คำตา
1.ให้นักเรียนศึกษาสื่อการสอนเป็นแบบ Youtube จากลิ้งค์ต่อไปนี้ https://www.youtube.com/watch?v=mVqqISqJBfs 
และลิ้งค์ Youtube ต่อไปนี้ https://www.youtube.com/watch?v=LlcFPcZ9UzU
2.ให้นักเรียนศึกษาสื่อการสอนเป็น PDF ผ่าน  Google Drive โดยลิ้งค์ดังต่อไปนี้ https://drive.google.com/file/d/1gagmg_6CelHVL0RYO4V5z54uJxQnnJ6a/view?usp=sharing
3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดผ่าน Google Forms ดังลิ้งค์ต่อไปนี้  https://forms.gle/C51pHgvHYGYGvTFF7
4.ให้นักเรียนแค๊บหน้าจอที่มีชื่อของตัวเองที่ทำผ่าน Google Forms ที่โชว์ผลคะแนน (ขอถ่ายรูปการเรียนรู้นักเรียนกับผู้ปกครองเป็นแนวนอน) (ย้ำผู้ปกครองขอให้นักเรียนแต่งกายใส่เสื้อผ้ายังมีนักเรียนบางคนถอดเสื้อถ่ายภาพจะทำให้ครูเสียเวลาในการกรองภาพอัพเข้าสู่ระบบขอบคุณครับ)

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-29

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 เรื่องชาดก สอนโดยครูเจษฏาพร คำตา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 เรื่องชาดก สอนโดยครูเจษฏาพร  คำตา
1.ให้นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนผ่านลิ้งค์ดังต่อไปนี้ จูฬเสฏฐิชาดก
https://www.youtube.com/watch?v=h_Fc-n4c11w 
และ วัณณาโรหชาดก https://www.youtube.com/watch?v=FMULfXTCXU4
และสื่อดังต่อไปนี้ https://drive.google.com/file/d/1mF2pQmackQKbVOWF-pJCGn8wamSWWFkW/view?usp=sharing
2.จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยผ่าน Google Forms จากลิ้งค์ดังต่อไปนี้ https://forms.gle/3n481hHanYrir26Q9 
(ให้นักเรียนกดปุ่มส่งเพียงครั้งเดียวอย่ากดหลายครั้งจะทำให้ครูประจำวิชาต้องเสียเวลาคัดชื่อที่ซ้ำออก)
3.เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนแค๊บหน้าจอ Google Forms ที่โชว์คะแนนที่ปรากฏชื่อนักเรียนเป็นรูปภาพและให้ถ่ายรูปการเรียนรู้ (เป็นแนวนอน) ส่งกลับมายังครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-22

วันที่ 15 พฤศภาคม 2563 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 บทที่ ๒ เรื่องพุทธประวัติ สอนโดยครูเจษฏาพร

วันที่ 15 พฤศภาคม 2563 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 บทที่ ๒ เรื่องพุทธประวัติ สอนโดยครูเจษฏาพร  คำตา
1.ให้นักเรียนศึกษาสื่อการสอนจากลิ้งค์ต่อไปนี้ https://drive.google.com/file/d/1F7RrxFX1x_O8TvNis75W3_EHJIUtpgmW/view?usp=sharing
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากลิ้งค์ต่อไปนี้  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebSEqTsg0c809KnmIPCRa4aKVn2VoLR1GUR-InyOZnNKIFZQ/viewform?usp=send_form
3.ให้นักเรียนแค๊บหน้าจอที่มีชื่อของตนเองในแบบฝึกหัดพร้อมทั้งกับถ่ายรูปภาพการเรียนรู้มายังครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-15

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5
เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนดูสื่อการเรียนการสอนจากลิ้งค์ดังต่อไปนี้  https://drive.google.com/file/d/1PDVZkn1FJlpmyNyYaucaEROmZjIyqI_W/view?usp=sharing
2.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบบน Google Forms จากลิ้งค์ดังต่อไปนี้ https://forms.gle/qfBCXBzeMGXDtpG99 เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วแค๊บหน้าจอภาพของ Google Forms 
ที่มีชื่อจากนั้นให้ถ่ายรูปภาพการเรียนรู้และส่งภาพมายังครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-08

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง พุทธประวัติ สอนโดย ครูเจษฎาพร คำตา

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง พุทธประวัติ สอนโดย ครูเจษฎาพร คำตา
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหา เรื่อง พุทธประวัติ
  ตามคลิปพุทธประวัติ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า https://www.youtube.com/watch?v=L9fxqol3QEA&t=662s
และคลิป พุทธประวัติย่อ https://www.youtube.com/watch?v=eHF50fNTFcQ&t=528s
สื่อพาวเวอร์พ้อย https://drive.google.com/file/d/1D8aRZzD-IZZsZx_Bk7V4jun1KsmCJ37z/view?usp=sharing
2. ทำแบบฝึกหัดใน Google Form  แบบฝึกหัด เรื่อง พุทธประวัติ จำนวน  10  ข้อ
https://forms.gle/cwX6SVZWNzz8sdaTA

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-01

วันที่ 24 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาสังคมศึกษา เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา สอนโดย ครูเจษฎาพร คำตา

วันที่ 24 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาสังคมศึกษา เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา  สอนโดย ครูเจษฎาพร คำตา
คำชี้แจง
1. นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวีดีโอ และสื่อ powerpoint
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form จำนวน 10 ข้อ และแจ้งชื่อให้คุณครูประจำชั้น
สื่อการเรียนการสอนจากวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=8JGo20Xvs8A
แบบฝึกหัดออนไลน์ https://forms.gle/BS31LpzFVXr3qg5y5

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-24