"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม สอนโดย คุณครูพนิดา ก

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5  เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม สอนโดย คุณครูพนิดา  กอรี คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียน คลิปวีดีโอการสอน  เรื่อง วิทยาศาสตร์ ป.5 ลักษณะทางพันธุกรรม Human Genetic(Life Science) (EP.41) ตอน ฉันเหมือนใครนะ ตามลิงค์ที่ส่งไปให้   https://www.youtube.com/watch?v=zConar6how8
2.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง  ลักษณะทางพันธุกรรม ตามลิงค์ที่ส่งไปให้
1.https://drive.google.com/file/d/1IIaqgYmKXoaVDYsWp8aWUJAhOPozPTaf/view?usp=sharing
2.https://drive.google.com/file/d/1FAstEtZeo7907TKR85tHwx9rTvTZNutW/view?usp=drivesdk
3.ให้นักเรียนทำใบงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมจำนวน 10 ข้อ โดยให้นักเรียนทำลงในสมุด
 https://drive.google.com/file/d/1M9T1HsWCj7_hCphouXu1N59B-m_akFl7/view?usp=sharing
4. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้คลิกตามลิงค์ที่ส่งไปให้นี้ เพื่อตรวจเฉลยคำตอบ ใส่คะแนนที่ได้ลงในช่องบันทึกคะแนน 
และให้ทำแบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมจำนวน 10 ข้อ 
(ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพียงครั้งเดียว นักเรียนคนไหนทำมากกว่า 1 ครั้ง ครูจะบันทึกคะแนนที่น้อยที่สุด ที่นักเรียนทำได้) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7reZCgfx2-nDcGy-aqgO4MR-PeqOR9FUs7CuENiGDAPts_A/viewform
*** หมายเหตุ  อย่าลืมถ่ายรูปกิจกรรมการเรียนและผลงานส่งให้ครูประจำชั้นด้วยนะคะ ***

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-04

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5  เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5  เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอนโดย คุณครูพนิดา  กอรี คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียน คลิปวีดีโอการสอน  เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ตามลิงค์ที่ส่งไปให้  
https://www.youtube.com/watch?v=-lMXdiUBDgs
2.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลิงค์ที่ส่งไปให้
https://drive.google.com/drive/folders/1ui4zaMd30MJ3sZGMGMkRAB5anM8NWg_S?usp=sharing
3.ให้นักเรียนทำใบงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จำนวน 10 ข้อ โดยให้นักเรียนทำลงในสมุด
 https://drive.google.com/file/d/1MDNVTr0jMgKn1RrTQw9L1wOG92Cul3gU/view?usp=sharing
            4. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้คลิกตามลิงค์ที่ส่งไปให้นี้ เพื่อตรวจเฉลยคำตอบ ใส่คะแนนที่ได้ลงในช่องบันทึกคะแนน 
และให้ทำแบบทดสอบ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จำนวน 10 ข้อ 
(ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพียงครั้งเดียว นักเรียนคนไหนทำมากกว่า 1 ครั้ง ครูจะบันทึกคะแนนที่...

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-28

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง โซ่อาหาร สอนโดย คุณครูพนิดา กอรี

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5  เรื่อง โซ่อาหาร สอนโดย คุณครูพนิดา  กอรี
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียน คลิปวีดีโอการสอน  เรื่อง  โซ่อาหาร Food chain (Life Science) Lipda Pola DIY KIDS EP.5  ตอน ห่วงโซ่อาหารตามลิงค์ที่ส่งไปให้  https://www.youtube.com/watch?v=JwDOq_q7F6g&list=PLTQ_mPQTqStvjnXUK2ovmdgLip710FlNN&index=6&t=0s
2.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง  โซ่อาหาร  ตามลิงค์ที่ส่งไปให้
https://drive.google.com/drive/folders/1L6uu_MIw45yBGqbjL0oKjU0z9MrgOF9D?usp=sharing
https://yuinongluk.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-food-chain/
3.ให้นักเรียนทำใบงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่อง โซ่อาหาร จำนวน 12 ข้อ
 โดยทำลงในสมุด 
 https://drive.google.com/file/d/1Fl0U7bEtydrLRSIV7ZMFpNyJYZxPOqcD/view?usp=sharing
            4. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้คลิกตามลิงค์ที่ส่งไปให้นี้ เพื่อตรวจเฉลยคำตอบ ใส่คะแนนที่ได้ลงในช่องบันทึกคะแนน 
และให้ทำแบบทดสอบ เรื่อง โซ่อาหาร  จำนวน 10 ข้อ (ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพียงครั้งเดียว นักเรียนคนไหนทำมากกว่า 1 ครั้ง ครูจะบันทึกคะแนนที่น้อยที่สุดที่นักเรียนทำได้) 
https://docs.google.com/forms/d/13RLS53NIQOYAbjbtNFM-tLipwEeWpZKiL1TqWT3dlfI/edit
*** หมายเหตุ  อย่าลืมถ่ายรูปกิจกรรมการเรียนและผลงานส่งให้ครูประจำชั้นด้วยนะคะ ***

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-21

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สอนโดย คุณครูพนิดา

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5  เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สอนโดย คุณครูพนิดา  กอรี
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียน คลิปวีดีโอการสอน  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต มีอะไรบ้าง? – วิทยาศาสตร์รอบตัว ตามลิงค์ที่ส่งไปให้
https://www.youtube.com/watch?v=fYv0z8lXzxw&t=140s 
2.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ตามลิงค์ที่ส่งไปให้
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GuiI0xTWviZeJZdDqgfxznRes7CVbSPV
3.ให้นักเรียนทำใบงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต   จำนวน 8 ข้อ
 โดยทำลงในสมุดเขียนเฉพาะคำตอบ https://drive.google.com/file/d/11LJgXhwxuMQABDjkzbV_mf2r1sKxAXTX/view?usp=sharing
4. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้คลิกตามลิงค์ที่ส่งไปให้นี้ เพื่อตรวจเฉลยคำตอบ ใส่คะแนนที่ได้ลงในช่องบันทึกคะแนน 
และให้ทำแบบทดสอบ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต จำนวน 10 ข้อ (ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพียงครั้งเดียว นักเรียนคนไหนทำมากกว่า 1 ครั้ง ครูจะบันทึกคะแนนที่น้อยที่สุดที่นักเรียนทำได้) 
4.1 นักเรียน ชั้น ป.5/1 คลิกทำแบบทดสอบที่ลิงค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/1QyXdZVsnC3ZsIuOiw0k5GfFkp2nQZLgU6qhGCbKk_ME/edit
4.2 นักเรียน ชั้น ป.5/2 คลิกทำแบบทดสอบที่ลิงค์นี้ 
https://docs.google.com/forms/d/12BcYG8rxZmKN1BAgzyieIi2c-01hrYtk7SaP2APzcec/edit
4.3 นักเรียน ชั้น ป.5/3 คลิกทำแบบทดสอบที่ลิงค์นี้ 
https://docs.google.com/forms/d/1CdJmsJBzg6S99i1QNvbNdhaQsTpVe2SjQtsrJqrf9YU/edit
4.4 นักเรียน ชั้น ป.5/4 คลิกทำแบบทดสอบที่ลิงค์นี้ 
https://docs.google.com/forms/d/1yp1fkhb6Vq5-374IG8XyQkXw5cre_B4rf7YeIUd8--4/edit
4.5 นักเรียน ชั้น ป.5/5 คลิกทำแบบทดสอบที่ลิงค์นี้ 
https://docs.google.com/forms/d/1iYyCc6ljXMoUBlQX_1KFudVfiwDOctK0TinecX2gtqY/edit
*** หมายเหตุ  อย่าลืมถ่ายรูปกิจกรรมการเรียนและผลงานส่งให้ครูประจำชั้นด้วยนะคะ ***

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-14

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต สอนโดย คุณครูพนิดา ก

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5  เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต สอนโดย คุณครูพนิดา  กอรี
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียน คลิปวีดีโอการสอน  เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ตามลิงค์ที่ส่งไปให้
https://www.youtube.com/watch?v=J-L0nxmELTI
2.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่ออยู่รอด ตามลิงค์ที่ส่งไปให้
https://drive.google.com/file/d/1B_dGnaB7NbgKe8Rw9l61KeDBtepLhKxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IioaC1pYCfilyxqsaeHt1FOVtoYBXEd/view?usp=sharing
3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ จำนวน 15 ข้อ (เขียนเฉพาะคำตอบลงในสมุด)
https://drive.google.com/file/d/191hbOWMaPF7n270KBCS9Vi5cY4Cw6IiE/view?usp=sharing
 4. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้คลิกตามลิงค์ที่ส่งไปให้นี้ เพื่อตรวจเฉลยคำตอบ และให้ทำแบบทดสอบ เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต จำนวน 10 ข้อ
https://docs.google.com/forms/d/1bapaiEXkwS-FSDvha5ID5oeVyhPsRAIbhlU1mI14ca8/edit
***อย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปกิจกรรมการเรียนนักเรียนกับ
ผลงานของนักเรียนส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะ***...

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-07

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้น ป.5  ทบทวนวิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 2  
เรื่อง ชนิดของเมฆ
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาชนิดของเมฆ จากคลิปเพลง
https://www.youtube.com/watch?v=jgHPJFqEa9U
2.ให้นักเรียนศึกษาคลิปการสอน เรื่องชนิดของเมฆ  
 https://www.youtube.com/watch?v=KfmOF_bmuyQ&t=145s
3.ทำแบบฝึกหัดใน Google Form  แบบฝึกหัดทบทวน วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)  ชั้น ป.5 
เรื่อง ชนิดของเมฆ   จำนวน  10  ข้อ
  https://docs.google.com/forms/d/1s4hUwUZG49x3eW7Ydk-4ohTJdPm01-Vcl-u_mX7-SQA/edit

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-30

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง ทบทวนวิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 1 คำชี้แ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้น ป.5 เรื่อง ทบทวนวิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 1
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์   ทรัพยากร Resource(Life Science) 
Lipda pola  ตอน ใช้ใช้ใช้ไม่หมดหรอกน้า 
https://www.youtube.com/watch?v=K8YMLqwRlrM
2. ทำแบบฝึกหัดใน Google Form ทบทวนวิทยาศาสตร์ จำนวน  10  ข้อ
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1NGG9AWdLrzvaD1qCMoWUSpqCKUkxVZbjbkz5hz3YT_Q/edit?usp=drive_web

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-23