"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 4 มิ.ย.63 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4 เรื่อง การคายน้ำของพืช สอนโดย นาง รจนพรรณ ปั้นทิม

วันที่ 4 มิ.ย.63 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4  เรื่อง การคายน้ำของพืช  สอนโดย นาง รจนพรรณ  ปั้นทิม  คำชี้แจง
1.นักเรียนศึกษาสื่อการสอนจากวิดีโอ Line:https://www.youtube.com/watch?v=v8S-z7fCPFo
2.จากนั้นศึกษาความรู้เพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=eG-e6a38-UE
3.นักเรียนทำแบบฝึกหัดทั้งหมด2ตอนลงในสมุด จากนั้นถ่ายรูปส่งมาให้ครูประจำชั้นและรูปการเรียนรู้กับผู้ปกครอง
https://docs.google.com/file/d/1-3QhSLYbPSpBrwytthW6OZwtCLQxhMYr/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
เฉลย
https://drive.google.com/file/d/1vjPvQUAA1DBcFR5x98Se52bZYnSkBr_9/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-04

วันที่ 28 พ.ค.63 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4 เรื่อง ส่วนประกอบของดอกไม้ สอนโดย นางรจนพรรณ ปั้นทิม

วันที่ 28 พ.ค.63 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4 เรื่อง ส่วนประกอบของดอกไม้  สอนโดย นางรจนพรรณ  ปั้นทิม คำชี้แจง
1. นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวิดีโอ Line:https://www.youtube.com/watch?v=zsQV8MWXIZs
2. นักเรียนทำกิจกรรม2 กิจกรรม
2.1 วาดภาพส่วนประกอบของดอก และเขียนส่วนประกอบต่างๆของดอกให้ถูกต้องทั้ง10หมายเลข
2.2 ทำแบบฝึกหัด5ข้อลงในสมุด 
จากนั้นถ่ายรูปส่งมาให้ครูประจำชั้นและรูปการเรียนรู้กับผู้ปกครอง
https://docs.google.com/file/d/1cvzBKKiS73n2SCQ8zF9VlVK5lK_FtGOb/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
เฉลย
https://drive.google.com/file/d/1aM3OHSaNSvpFmcb9d97FVhSjaxX6rRfu/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-28

วันที่ 21 พ.ค. 63วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ 

วันที่ 21 พ.ค. 63วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ 
สอนโดย นางรจนพรรณ  ปั้นทิม 
คำชี้แจง
1. นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวิดีโอ   Line: https://www.youtube.com/watch?v=GBWSFHgZPGo
2.นักเรียนศึกษาจากสื่อการเรียน เรื่อง สัตว์
มีกระดูกสันหลัง http://krootonwich.com/data-3800.html
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง http://krootonwich.com/data-3799.html
3. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดโดยเขียนโจทย์และเลือกกากบาทคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง1ข้อ 
https://docs.google.com/file/d/1OHI1mo5OEVyYX3X7I6SVKN-iQh519v4v/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
แล้วให้ผู้ปกครองตรวจจากเฉลยที่ครูส่งให้เรียบร้อย จากนั้นถ่ายรูปส่งมายังไลน์ครูประจำชั้น และรูปการเรียนรู้กับผู้ปกครอง

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-21

วันที่ 14 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4  เรื่องพืชดอกและพืชไม่มีดอก  สอนโดยครูรจนพรรณ  ปั้นทิ

วันที่ 14 พ.ค. 63 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4  เรื่องพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
สอนโดยครูรจนพรรณ  ปั้นทิม
คำชี้แจง
1.นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวีดีโอ  Link: https://www.youtube.com/watch?v=BhsxPjxNigs 
2.ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในเอกสาร PowerPoint https://docs.google.com/file/d/1G9AL4YjKZWpoazdU4hNvk82bGgCCfrKT/edit?usp=docslist_api&filetype=mspresentation
จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรม 2กิจกรรม คือ1.วาดภาพระบายสีพืชดอกและพืชไม่มีดอก ลงในสมุด  2.ทำแบบฝึกหัด5ข้อลงในสมุด
จากนั้นถ่ายรูปส่งมาให้ครูประจำชั้นและรูปเรียนรู้กับผู้ปกครอง

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-14

ทบทวน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล หรือ Solar System

ทบทวน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วันที่ 30 เมษายน 2563
เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล หรือ Solar System
คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูสื่อการเรียนการสอนใน Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-iUXCfb-YbQ&t=3s
และสื่อการสอนที่เป็นพาเวอร์พ้อยในลิ้งค์ https://drive.google.com/open?id=1ScK3XnS-ifM3m0pLpE0vvMznNFf85BaU
จากนั้นดูสื่อการสอนที่เป็น Youtube ของครูรจนพรรณ ปั้นทิม และตอบคำถาม 5 ข้อhttps://www.youtube.com/watch?v=VltY2_x7US0&feature=youtu.be

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-30

ทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วันที่ 23 เมษายน 2563

ทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วันที่ 23 เมษายน 2563
*** ให้นักเรียนทำใบงานในกระดาษ A 4 นะคะ ระบายสีให้สวยงาม จากนั้นถ่ายรูปลงในไลน์  แล้วติดใบงานลงในสมุดด้วยนะคะ

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-23