"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน สอนโดยค

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันสอนโดยครูวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์
คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียน เปิดคลิปวีดีโอ คลิปต่อไปนี้เพื่อศึกษา   https://drive.google.com/file/d/1mY2nDA5wlD0A3_iC_UNQxxHLXkcI8WMA/view?usp=sharing
3. จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัดในลิงค์ต่อไปนี้   https://forms.gle/QYbGwtpaT651R8Ma6  โดยให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในสมุดให้ถูกต้อง และทำด้วยความสะอาดเรียบร้อย  ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งภายใน. เวลา  22.00 น. วันที่  9/6/63 )

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-09

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน สอนโด

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน สอนโดยครูวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์ คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียน เปิดคลิปวีดีโอ คลิปต่อไปนี้เพื่อศึกษา 
1.1 สรุปการส่งแบบฝึกหัดครั้งก่อน  https://drive.google.com/open?id=1rm88O9Im84vPGviOyM2Kp-AGt-c8hfYg
1.2การบวกเศษส่วน https://www.youtube.com/watch?v=YmlC8N8R3OE
1.3การลบเศษส่วน https://www.youtube.com/watch?v=NlJKddpv5Zg
3. จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัดในลิงค์ต่อไปนี้   https://forms.gle/ZspbDoGz1QiMGecg6 โดยให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในสมุดให้ถูกต้อง และทำด้วยความสะอาดเรียบร้อย  ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งภายใน. เวลา  22.00 น. วันที่  26/5/63 )

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-26

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร สอนโดยครูวิวัฒน

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร
สอนโดยครูวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์
คำชี้แจง 
1. เปิดวีดีโอการสรุปผลการส่งแบบฝึกหัดครั้งก่อน https://drive.google.com/file/d/1t78aFL61pjtBIcpON7wu8KM9uZGnleRa/view
2. ให้นักเรียน เปิดคลิปวีดีโอ คลิปต่อไปนี้เพื่อศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=VE-BKEHLgfg 
4. จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัดในลิงค์ต่อไปนี้  https://forms.gle/LDR5j3qjvZDHbUoJA   โดยให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในสมุดให้ถูกต้อง และทำด้วยความสะอาดเรียบร้อย  ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งภายใน. เวลา  22.00 น. วันที่  15/5/63 )

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-15

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง การหา ห.ร.ม.โดยการตั้งหาร สอนโดยครูวิวัฒ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง การหา ห.ร.ม.โดยการตั้งหาร สอนโดยครูวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์ คำชี้แจง 
1. เปิดวีดีโอการสรุปผลการส่งแบบฝึกหัดครั้งก่อน https://drive.google.com/open?id=14AFDHI9NUqWEV3iNZxteSIIMOISzwict
2. ให้นักเรียน เปิดคลิปวีดีโอ คลิปต่อไปนี้เพื่อศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=eyTT0u1r02I
4. จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัดในลิงค์ต่อไปนี้  https://forms.gle/Biaj9hJKQje9Zj5g6   โดยให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในสมุดให้ถูกต้อง และทำด้วยความสะอาดเรียบร้อย  ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งภายใน. เวลา  22.00 น. วันที่  12/5/63 )

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-12

ัวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร สอนโดยครูวิวัฒน์ วีระขจรศ

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร สอนโดยครูวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์ คำชี้แจง 
1. เปิดดูวีดีโอคำแนะนำ https://drive.google.com/file/d/117QW4bmpeS-dsZRYCLVVgVHok9E-d9e6/view?usp=sharing
2. ให้นักเรียน เปิดคลิปวีดีโอ 2 คลิปต่อไปนี้เพื่อศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=hShavykAbJk ทบทวนการบวกลบคูณ https://www.youtube.com/watch?v=rRYA5lOjxZY  ทบทวนการหาร
3. จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัดในลิงค์ต่อไปนี้  https://forms.gle/ip3JYwMvnnDPPGaJ9   โดยให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในสมุดให้ถูกต้อง และทำด้วยความสะอาดเรียบร้อย (ขอแก้ไขการส่งไฟล์ภาพ แบบฝึกหัดที่นักเรียนทำเสร็จ  เนื่องจากมีนักเรียนหลายคนที่ไม่มีอีเมล ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าระบบการทำแบบทดสอบได้   จึงได้นำขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ภาพออกไปก่อน  แต่ขอให้นักเรียนทำงานให้สะอาดเรียบร้อยเนื่องจาก ในครั้งต่อๆไป คุณครูจะหาวิธีที่สะดวกในการอัพโหลดไฟล์ส่งงาน ให้แก่นักเรียน ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งภายใน. เวลา  22.00 น. วันที่  5/5/63 )

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-05