"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การหารเศษส่วนกับเศษส่วน สอนโดยครูอนุกรณ์

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การหารเศษส่วนกับเศษส่วน สอนโดยครูอนุกรณ์  เดชธงไชย
คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube 
2. นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง การหารเศษส่วนกับเศษส่วน ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print แบบฝึกได้ ให้นักเรียนทำในแบบฝึก และถ่ายรูปแบบฝึกส่งคุณครูประจำชั้นสื่อการเรียน เรื่องการหารเศษส่วนกับเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
https://www.youtube.com/watch?v=zlSMjgA1v_A 
ใบงานทื่ 6 การหารเศษส่วนกับเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
https://drive.google.com/file/d/1i1d70u4LR1bNYJAgxT3uDGMJ7ZgCAQva/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-09

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ สอนโดยครูอนุกรณ์  เดชธงไชย คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube 
2. นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนมาเท่ากัน ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print แบบฝึกได้ ให้นักเรียนทำในแบบฝึก และถ่ายรูปแบบฝึกส่งคุณครูประจำชั้น
สื่อการเรียน โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=_2Ns2G3kI5g 
ใบงานทื่ 4 โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ ป.5
https://drive.google.com/file/d/1GQDkLRs93qnFqF5FPjYVLoHeDiluMTxA/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-26

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน สอนโดยค

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน สอนโดยครูอนุกรณ์  เดชธงไชย คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube 
2. นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนมาเท่ากัน ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print แบบฝึกได้ ให้นักเรียนทำในแบบฝึก และถ่ายรูปแบบฝึกส่งคุณครูประจำชั้น
สื่อการเรียน การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=5bw7XKxPh1A
ใบงานทื่ 3 การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ป.5
https://drive.google.com/open?id=1VGO2wy5rKW1AUQ3QM5FXC4rjdI6bwy-E

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-19

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การบวกเศษส่วนและจำนวนคละ สอนโดยครูอนุกรณ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การบวกเศษส่วนและจำนวนคละ สอนโดยครูอนุกรณ์  เดชธงไชย
คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube 
2. นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง การบวกเศษส่วนและจำนวนคละ ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print แบบฝึกได้ ให้นักเรียนทำในแบบฝึก และถ่ายรูปแบบฝึกส่งคุณครูประจำชั้น
สื่อการเรียน
https://www.youtube.com/watch?v=PjTFpVd60tE&t=13s

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-12

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ สอนโดยคร

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ สอนโดยครูอนุกรณ์  เดชธงไชย คำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube 
2. นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print แบบฝึกได้ ให้นักเรียนทำในแบบฝึก และถ่ายรูปแบบฝึกส่งคุณครูประจำชั้น
สื่อการเรียน https://www.youtube.com/watch?v=p5mSteFWz8s&t=5s
 
แบบฝึกหัดเรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ https://drive.google.com/file/d/1Mmhg-NCNQIDvrK1cmcFThvUywiT0RqER/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-05

วันที่ 28 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน การคูณ การหารและการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สอนโ

ันที่ 28 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน การคูณ การหารและการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สอนโดย ครูอนุกรณ์  เดชธงไชย
คำชี้แจง
1. นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวีดีโอ ตามที่ส่งลิงค์ไปให้
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  และส่งคุณครูประจำชั้น
สื่อการเรียน  https://www.youtube.com/watch?v=NMTkQIQGtO0

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-28

การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน

ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนระคน สอนโดยครูอนุกรณ์ เดชธงไชย วันที่  21 เมษายน 2563 
สื่อการสอน https://www.youtube.com/watch?v=PyfhiuliaWI&t=5s
แบบฝึก https://drive.google.com/file/d/1z_K0Hb7ya5bkY6t4KeqxcOLBwIgK45VJ/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-21

ทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.6 สอนโดยครูอนุกรณ์ เดชธงไชย วันที่ 17 เมษายน 2563 ใช้ทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันสำหรับนักเรียน ป.5 ที่ขึ้นชั้นป.6 ทดลองเรียนแบบออนไลน์  เนื้อหาวิชา https://youtu.be/l8Elvf3jLoY

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-17