"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน
คำชี้แจง 
1.ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้จากคลิปวิดีโอลิ้งก์ https://drive.google.com/file/d/1-cxvcLK7XLUVlH8PvFpmZ9IE6M-q2LYW/view?usp=sharing  และ  https://drive.google.com/file/d/1yLDBG2ZY-DHf7IlHuSI9PA1Q518Wd5Uc/view?usp=sharing 
2. เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด https://drive.google.com/file/d/1MgR-Mw17_HiFhzt7Ke0StcTnJi6xEvCq/view?usp=sharing (นักเรียนสามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)                                    
3. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบ แล้วจึงถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น                                                       
เฉลยแบบฝึกหัด : วิชาคณิตศาสตร์ 
ตามลิ้งก์นี้เลยค่ะ https://drive.google.com/file/d/1qRJmVcEMihxkQjLWh1h4gEYHGUlPSrnL/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-09

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับ

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับ คำชี้แจง 
1.ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้จากคลิปวิดีโอจากลิ้งก์ https://drive.google.com/file/d/1kMKLSsI8dfpSOMP4bLdVZIvyXI1ye-LE/view?usp=sharing                                       2. เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  https://drive.google.com/file/d/1sYrIOILucS3IwGpupMsTKgUr2yE9p4L2/view?usp=sharing  
(นักเรียนสามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)                                    
3. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบ แล้วจึงถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น
เฉลยแบบฝึกหัด : วิชาคณิตศาสตร์ 
ตามลิ้งก์นี้เลยค่ะ https://drive.google.com/file/d/1paUeZkTqve8lZ_towOP_9Ps1GFtUbEHc/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-26

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ค่าประจำหลักและการเขียนจำนวนในรูปกระจาย

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4  เรื่อง ค่าประจำหลักและการเขียนจำนวนในรูปกระจาย คำชี้แจง 
1.ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้จากจากลิ้งก์ https://drive.google.com/file/d/1Ohj8j1ASUeYw8prDshyfYM0I0C_5CrjV/view?usp=sharing                    
2. เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  https://drive.google.com/file/d/1KFIHA7-zlMDRW2dKajrB4pGQbdyeJMjo/view?usp=sharing  (นักเรียนสามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)                                    
3. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบ แล้วจึงถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น                                                      
เฉลยแบบฝึกหัด : วิชาคณิตศาสตร์ 
ตามลิ้งก์นี้เลยค่ะ https://drive.google.com/file/d/1bpKeBDxTVwxtkWTzZBZDtO03TCk84V-p/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-19

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง การเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง การเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้จากจากลิ้งก์ https://drive.google.com/file/d/1ad3u-zZQT92XdJ3vl2_9UN5kTrK3rSpi/view?usp=sharing                                      
2. เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด https://drive.google.com/file/d/1cPaOORgM7qah5aoVSTrwWYGyHy5XhTeG/view?usp=sharing
(นักเรียนสามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)                              
3. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบ แล้วจึงถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น
เฉลยแบบฝึกหัด : วิชาคณิตศาสตร์ 
ตามลิ้งก์นี้เลยค่ะ https://drive.google.com/file/d/1T1_qwJcWdGtboJFkq6jnutW_DQu7lk-e/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-15

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้จากจากลิ้งก์ https://drive.google.com/file/d/1BfO87B0wlsv5vxGKdRb-R69YXT8EBFA7/view?usp=sharing                            
2. เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด https://drive.google.com/file/d/1qWuh8lBt563zG9cjWwL-2qqLvBGhm9eH/view?usp=sharing                  
(นักเรียนสามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)                                           
3. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบ แล้วจึงถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-12

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า 100

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4   เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า 100,00 คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยคลิกจากลิ้งก์                      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedbRz6B2A08VnW4l0IuEk1pIYxW9FeHyAVrLddtIZU8SvmJw/viewform?usp=sf_link 
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้จากจากลิ้งก์  https://youtu.be/eBDcOV1g_nw                                                                           
3. เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด https://drive.google.com/file/d/1Ta3USBa22rEElbUgQU-JX9sH_Hf1dUfM/view?usp=sharing          
(นักเรียนสามารถปริ้นใบงาน หรือ ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)                              
4. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจคำตอบ แล้วจึงถ่ายรูปชิ้นงานส่งให้ครูประจำชั้น
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 : วิชาคณิตศาสตร์ 
ให้นร.ตรวจคำตอบ ก่อนถ่ายรูปส่งงานให้ครูนะคะ ตามลิ้งก์นี้เลยค่ะ https://drive.google.com/file/d/1zPZb2JsLfS-1kPvR23tly2XKlQmlaoYZ/view?usp=sharing
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-05

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ทบทวนการบวกลบคูณหารระคน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ทบทวนการบวกลบคูณหารระคน
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube....https://youtu.be/LeV9HbdS4Qg
https://youtu.be/0YSTQ6M03vk และ https://youtu.be/UqGs_CBK2E0 
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด                                                        
3.เมื่อนร.ทำและตรวจคำตอบเสร็จแล้วให้นร.ถ่ายรูปงานส่งกลับมาทางกลุ่มไลน์

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-01

เรียนทบทวนคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่อง การบวกและการลบ (วันที่ 28 เมษายน 2563)

เรียนทบทวนคณิตศาสตร์ ป.4  เรื่อง การบวกและการลบ (วันที่ 28 เมษายน 2563)
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจาก Link Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-XL1VSvqSFY&feature=youtu.be และสรุปความรู้ในไฟล์รูปภาพ
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยเขียนโจทย์และตอบคำถามลงในสมุด
3. เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้นร.ถ่ายรูปผลงานส่งกลับมาทางกลุ่มไลน์

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-28

ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ-เต็มล้าน

ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วันที่ 21 เมษายน 2563
เรื่องค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ-เต็มล้าน
 
คำชี้แจง 
1.ให้นร.ดูวิดีโอการสอนเรื่องการหาค่าประมาณฯจากโรงเรียนไกลกังวล
2.นร.ดูสรุปเนื้อหาเรื่องการหาค่าประมาณฯจากไฟล์เพาเวอร์พอยหรือPDF(เนื้อหาเดียวกัน)
3. ให้นร.ทำแบบฝึกหัดลงในสมุดตามแบบฝึกหัดที่ส่งให้ 
4. เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นร.ถ่ายรูปและส่งเข้าไลน์กลุ่ม
(อย่าลืมเขียนวันที่และชื่อของตัวเองทุกครั้งนะคะ)
เนื้อหาสื่อการเรียนการสอนคลิก 
https://drive.google.com/drive/folders/1mqjONtRAl3aAK2uoFMmkddGIpnvQjouh?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-21

จำนวนที่มากกว่า 100,000 (วันที่ 17 เมษายน 2563) คำชี้แจง

เรียนทบทวนคณิตศาสตร์ ป.4 
เรื่อง จำนวนที่มากกว่า 100,000
(วันที่ 17 เมษายน 2563)
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอการสอนตามที่ส่งลิงค์ไปให้
2.เปิดเพาเวอร์พอยแบบทดสอบคณิตศาสตร์ทบทวน1 ให้นักเรียนเขียนโจทย์และเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง1ข้อ บันทึกลงในสมุด
3. เมื่อทำแบบทดสอบจากเพาเวอร์พอยเสร็จแล้ว ให้นักเรียนเปิดลิงค์แบบทดสอบ และทำแบบทดสอบนั้น เมื่อบันทึกคำตอบเสร็จแล้ว ให้กดส่ง นร.จะสามารถดูคะแนนตัวเอง และตรวจคำตอบได้
** ลิงค์แบบทดสอบ จะส่งมาที่ครูเพื่อแจ้งคะแนนอัตโนมัติ
4. แบบทดสอบที่บันทึกลงในสมุด ให้นร.ถ่ายรูปงานส่งกลับมาทางกลุ่มไลน์
ขอบคุณค่ะ
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-17