"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 09 มิ.ย. 63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000

วันที่  09 มิ.ย. 63 วิชาคณิตศาสตร์  ป.3 เรื่อง การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000
1.ให้นักเรียนเรียนรู้จากวีดีโอการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/5ZCCFe3i01w
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 ลงในสมุด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1bmp9YyQ7QkP8JrTF1lKankdukK8aDmM0/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-09

วันที่ 05 มิ.ย. 63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การลบที่มีการกระจาย

วันที่  05 มิ.ย. 63 วิชาคณิตศาสตร์  ป.3 เรื่อง การลบที่มีการกระจาย
1.ให้นักเรียนเรียนรู้จากวีดีโอการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/g6JEORaQ5E4
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการลบ ลงในสมุด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1_-hzByjrPzeAwtKCCEL065bHJUJeg8Xz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1_-ou6leoEo4WbVqhOYWIR8mHv5kW-mBS/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-05

วันที่ 29 พ.ค. 63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกินแสน

วันที่ 29 พ.ค. 63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกินแสน
1.ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกินแสน ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/ClVvBrCmwDI
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการบวกลงในสมุด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1T3uEMUMJUt-X0mdRSTswPARXsixQClDQ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1T53buQ9Vuv7Yybw3XKXxIl4bXGze4XkE/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-29

วันที่ 26 พ.ค. 63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินแสน

วันที่ 26 พ.ค. 63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินแสน
1.ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินแสน ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/wu4m2aFXiBs
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการบวกลงในสมุด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1QWDbMV9izU9oZ-CRVAKZyXNckiQPtu4h/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-26

วันที่ 22 พ.ค. 63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,00

วันที่ 22 พ.ค. 63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
1. ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/o2iAcKsBuB0
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ลงในสมุด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/19Vap5vStqguqu3lN9PsZDQLl0CnL9feq/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-22

วันที่ 19 พ.ค. 63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีนัย

วันที่ 19 พ.ค. 63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีนัย
1. ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=qEDt5Ufky8k&feature=share
2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ลงในสมุด จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1JWtvY0r9qyjvE9sXxXIsjVbDhw7sX7ik/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-19

วันที่ 15 พ.ค. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน

วันที่ 15 พ.ค. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน
1.ให้นักเรียนศึกษาดูวีดีโอการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/uxNxjgFaZrw
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน ลงในสมุด  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1IQNTRnzYRfL4twlSokHomTRpOoYArOsL/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-15

วันที่ 12 พ.ค. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย

วันที่ 12 พ.ค. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
1.ให้นักเรียนศึกษาดูวีดีโอการสอน เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=VBpkMC643bA&feature=share
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1EHhZzzKkMty9faOEjIY5wIqqfYhkWGeN/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-12

วันที่ 8 พ.ค. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดด

วันที่ 8 พ.ค. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดด
1.ให้นักเรียนศึกษาดูวีดีโอการสอน เรื่อง ค่าของเลขโดด ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=t-qlykq8cUE&feature=share
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1BdTeZRryASii8xfofw2QLQ0qDN4pxqCR/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-08

วันที่ 05/05/63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000

วันที่ 05/05/63 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 
1.ให้นักเรียนเรียนรู้จากคลิปวีดีโอบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ ป.3 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=BACcG7k96tw&feature=share
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด  โดยการวาดรูประบายสีจำนวนหลัก และเขียนแสดงจำนวนให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/159CzQt32fUDQyqiZiF0fSzz2ty9IxDwb/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-05

1/พ.ค /63 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ป.3

1/พ.ค /63 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ป.3 
ให้นักเรียนศึกษาจาก 
https://youtu.be/RDNIYnP0YDs
ทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ด้วยนะคะ 3 ชุด

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-05-01

28-04-63 ป.3 คณิต เรื่อง การหารยาว

28-04-63 ป.3 คณิต เรื่อง การหารยาว
ให้นักเรียาศึกษาวิธีการหารยาว จาก 
https://youtu.be/10Gt-0eylO8
และทำแบบฝึกหัด ส่งคุณครูด้วยนะคะ 
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/29059

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-28

24 เมษายน ป.3 คณิตศาตร์ การคูณ 2 หลัก

24 เมษายน ป.3 คณิตศาตร์ การคูณ 2 หลัก  ให้นักเรียรศึกษาวิธีทำใน
https://youtu.be/NrJoYTr28AA แล้วทำแบบฝึกหัด

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-24

การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000มีการกระจาย

วันที่  21  เม.ย เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน  100,000มีการกระจาย

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-21

ทบทวนการบวกเลข

ทบทวนการบวกเลข นักเรียนชั้นป.3 วันที่ 17 เมษายน 2563

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-17