"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่องจำนวนนับ1 2 3 และ4

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่องจำนวนนับ1 2 3 และ4
1.ให้นักเรียนฟังเพลงนับเลข 1 2 3 https://www.youtube.com/watch?v=ca_1LMqLNVI&feature=youtu.be
2.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวน 1  2. 3. และ4. ตามลิ้งค์ที่แนบ                                                                       ลิงค์ที่1https://www.youtube.com/watch?v=ujc7W6jXOM4&feature=youtu.be
ลิงค์ที่2https://www.youtube.com/watch?v=YVhwrOk8uOM&feature=youtu.be
3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกลงในสมุด  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้องhttps://drive.google.com/file/d/14LKRMVtYw80V94iyNT3OlZIvtarC9DVy/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-06-09

การทบทวนเรื่องรูปเรขาคณิตชั้นประถมศึกษาปีที่1

วันที่. 1. พ.ค.63. การทบทวนเรื่องรูปเรขาคณิตชั้นประถมศึกษาปีที่1. 
 1 นักเรียนศึกษา. เรื่องรูปเรขาคณิตจากการสอนDLIT
https://youtu.be/YeJGX6uyooM
  2. นักเรียนฝึกร้องเพลงเพื่อเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้น
https://youtu.be/SAbKyf4Xts4
  3. นักเรียนทำใบงานส่ง

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-05-01

วันที่ 28 เมษายน 63 วิชาคณิตศาสตร์(การบวกลบระคน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 28 เมษายน 63 วิชาคณิตศาสตร์(การบวกลบระคน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คำชี้แจง. 1.นักเรียนศึกษาการบวกลบระคนจากบทเรียนอิเล็คโทรนิคจนเข้าใจ https://youtu.be/V7F_82cPFoQ
2.  นักเรียนทำใบงานการบวก ลบนะคน.ให้ถูกต้อสมบูรณ์และส่งครู

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-28

วันที่ 24. เม.ย. การทบทวนเรื่องการบวก. การลบจำนวนไม่เกิน100 ป.1

วันที่  24. เม.ย.  การทบทวนเรื่องการบวก. การลบจำนวนไม่เกิน100 ป.1  คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์https://youtu.be/qojdeJPqodA  
2.แล้วทำแบบฝึกหัด

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-24

ทบทวนคณิตศาสตร์ ป.1. เรื่อง แบบรูปของจำนวน

วันอังคารที่. 21. เมษายน 2563. การทบทวนคณิตศาสตร์  ป.1. เรื่อง แบบรูปของจำนวน

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-21

จำนวนนับ 1-100 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1

- มาฝึกนับตัวเลขกัน ตั้งแต่ 1 จน ถึง 100 ค่ะ พร้อมตัวอย่าง ตัวเลขฮินดูอารบิก และเลขไทย
- พบการ์ตูนน่ารัก สอนนักเรียน หรือคุณหนูๆ ฝึกนับเลข
 
ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด ให้ผู้ปกครองตรวจให้เรียบร้อยและถ่ายรูปส่งครูประจำชั้นนะคะ
 

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-17