"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 27 พ.ค 63 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่อง การใช้  Pronoun  (คำสรรพนาม) ส

วันที่ 27 พ.ค 63 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่อง การใช้  Pronoun  (คำสรรพนาม) สอนโดยครูลำพวง  ต่างใจ   คำชี้แจง 
1.นักเรีนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวิดีโอ Link : https://www.youtube.com/watch?v=OpsrFvdYy10
2.นักเรีนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวิดีโอ Link : https://www.youtube.com/watch?v=6MyP_RomPFs
3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในสมุดและเขียนชื่อของตนเองลงในสมุดจากนั้นแล้วถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งกลับมายังครูประจำชั้นและรูปการเรียนรู้กับผู้ปกครอง (ขอรูปภาพการเรียนรู้เป็นแนวนอน) จากลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1vcXg6ojpeZS1IQiII4QqYbo58HXizC2q/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-27

วันที่ 20 พ.ค 63 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่องของการใช้ Singular noun and

วันที่ 20  พ.ค 63 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5  เรื่องของการใช้  Singular noun  and Plural noun(คำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์) สอนโดยครูลำพวง  ต่างใจ   คำชี้แจง 
1.นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวิดีโอ Link : https://www.youtube.com/watch?v=SRPfeUe2okY
2.นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวิดีโอ Link : https://www.youtube.com/watch?v=dgrHAwvAl2o
3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในสมุดและเขียนชื่อของตนเองลงในสมุดจากนั้นแล้วถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งกลับมายังครูประจำชั้นและรูปการเรียนรู้กับผู้ปกครอง (ขอรูปภาพการเรียนรู้เป็นแนวนอน) จากลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/1tmnmlSEJoK4z1ONwdFFiJ4TGZLGjhXyD/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-20

วันที่ 13 พ.ค 63 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่องของการใช้ Noun (คำนาม) สอนโ

วันที่ 13  พ.ค 63 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5  เรื่องของการใช้  Noun  (คำนาม) สอนโดยครูลำพวง  ต่างใจ  
คำชี้แจง 
1. นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวิดีโอ Link : https://www.youtube.com/watch?v=Qr7NetNUTz0
2. นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวิดีโอ Link : https://youtu.be/iJBqWxLVMtY
3. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในสมุดและเขียนชื่อของตนเองลงในสมุดจากนั้นแล้วถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งกลับมายังครูประจำชั้นและรูปการเรียนรู้กับผู้ปกครอง (ขอรูปภาพการเรียนรู้เป็นแนวนอน) จากลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1rQnjxmvhIH3iHOto4V4nbkMibRwOTP-F/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-13

วันที่ 6 พ.ค 63 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่องของการใช้ There is / There are

วันที่ 6 พ.ค 63 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่องของการใช้ There is  / There are สอนโดยครูลำพวง  ต่างใจ  คำชี้แจง 
1.นักเรีนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจากวิดีโอ Link : https://www.youtube.com/watch?v=cLs641Acf-o
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในสมุดและเขียนชื่อของตนเองลงในสมุดจากนั้นแล้วถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งกลับมายังครูประจำชั้นและรูปการเรียนรู้กับผู้ปกครอง (ขอรูปภาพการเรียนรู้เป็นแนวนอน)  ลิ้งค์แบบฝึกหัด https://drive.google.com/file/d/1oqac5oSLCXIHEDTjQ8k4lzvmuMu1Tjxu/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-06

วันที่ 29 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ สอนโดย ครูลำพวง ต่างใจ และครูชาวต่างชาติ

วันที่ 29 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ สอนโดย ครูลำพวง  ต่างใจ และครูชาวต่างชาติ
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนจาก link Youtube และสรุปความรู้
2. นักเรียนทำ worksheet ลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print แบบฝึกได้ ให้นักเรียนทำในแบบฝึก และส่งคุณครูประจำชั้น
ทบทวนเรื่อง Giving direction สอนโดย ครูลำพวง  ต่างใจ
สื่อการเรียน  https://youtu.be/iqGVvTY3-XA

ทบทวนเรื่อง Opposite words สอนโดย ครูชาวต่างชาติ
สื่อการเรียน https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA&feature=youtu.be

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-29

วันที่ 22 เมษายน 2563 วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนกับครูต่างชาติ และครูลำพวง ต่างใจ

วันที่ 22 เมษายน 2563 วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนกับครูต่างชาติ และครูลำพวง ต่างใจ
คำชี้แจง
1. นักเรียนฝึกทักษะการอ่านออกเสียง และอ่านสะกดคำ ตามสื่อการเรียน
2. นักเรียนทำ worksheet และส่งคุณครูประจำชั้น
ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง animal lesson สอนโดยครูต่างชาติ
สื่อการเรียน https://youtu.be/HgxWRqC1GJY
Worksheet https://drive.google.com/file/d/1RM8nj4C5UKLocpIi13jwhx2xj94eBpIP/view?usp=sharing
ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ  สอนโดยครูลำพวง  ต่างใจ 
สื่อการเรียน https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk
Worksheet https://drive.google.com/file/d/1hc5vS_vHj-idYmHEUt8z5UAOOOYvD13p/view?usp=sharing

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-22