"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง Opposite words

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง Opposite words คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube......https://youtu.be/LF3crlV28xA และสรุปความรู้
2.นักเรียนเขียนคำศัพท์คำตรงข้ามที่กำหนด https://docs.google.com/file/d/1PhyBaS3mhNOu23tVjZHie1J5Uz1UGCWB/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
ให้มีความหมายตรงกับภาพ และส่งคุณครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-27

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง My cat

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง My cat คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube......https://youtu.be/bKGKzvnwnM8 และสรุปความรู้
2.นักเรียนเขียนความหมายของประโยคในเนื้อเรื่องและวาดภาพระบายสีความหมายของ My cat  และส่งคุณครูประจำชั้น
https://docs.google.com/file/d/11Rq8sBrjc3fwKbm6n1L3vWxU9tnA_sAz/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-22

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง My clothes

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง My clothes
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube......https://youtu.be/Q_EwuVHDb5U และสรุปความรู้
2. นักเรียนทำ My clothes worksheet  เขียนคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกับภาพ และระบายสีภาพให้สวยงาม  และส่งคุณครูประจำชั้น
https://docs.google.com/file/d/1OS01JOYsDzgLCqZuJ6QtHZFPPlOKsJqP/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-20

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง Body Parts.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง Body Parts. คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube.......https://youtu.be/aVsxWMHjGsI และสรุปความรู้
2. นักเรียนทำ worksheet 1 เขียนคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกับภาพ และตรวจคำตอบจาก worksheet 2  และส่งคุณครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1DhSxCY3PjzkCSZVJa8EXT04GHJfcGBwb/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-15

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง I am hungry, I want some food .

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง I am hungry, I want some food . คำชี้แจง
1..ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube....... https://youtu.be/YC1HfRDWwQQ  และสรุปความรู้
2. นักเรียนทำ worksheet  นักเรียนเขียนชื่อ food และวาดภาพอาหารลงใน Mind mapping และเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ถูกต้อง และส่งคุณครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-06

วันที่ 29 เมษายน 2563 ทบทวนวชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง Opposite words

วันที่ 29 เมษายน 2563 ทบทวนวชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง Opposite words
คำชี้แจง
1..ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube......https://youtu.be/LF3crlV28xA และสรุปความรู้
2. นักเรียนทำ worksheet เขียนคำศัพท์และความหมายของคำตรงข้ามลงในสมุด หรือถ้านักเรียนสามารถ print แบบฝึกได้ ให้นักเรียนทำในแบบฝึก และส่งคุณครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-29

ทบทวนวชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง animal lesson

วันที่ 22 เมษายน 2563
ทบทวนวชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 เรื่อง animal lesson
คำชี้แจง
https://youtu.be/HgxWRqC1GJY
1.นักเรียนฝึกทักษะการอ่านออกเสียง และอ่านสะกดคำ
https://youtu.be/HgxWRqC1GJY
2. นักเรียน worksheet และส่งคุณครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-22