"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 27 พ.ค. 63 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Vegetables

วันที่ 27 พ.ค. 63 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Vegetables 
1.ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Vegetables จากลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=FMAoYb4FSnM&feature=share
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด โดยการวาดภาพ ระบายสีและนำคำศัพท์ที่กำหนดให้ เขียนลงในช่องว่างให้มีความหมายตรงกับภาพ  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น https://drive.google.com/file/d/1RSosUziQVsys_us1L6FrkNym6uH4w24T/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-27

วันที่ 20 พ.ค. 63 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Fruits

วันที่ 20 พ.ค. 63 วิชาภาษาอังกฤษ  ป.3  เรื่อง  Fruits
1.ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอภาษาอังกฤษ เรื่อง Fruits ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://youtu.be/VL_VmGm7Fos
2.ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด โดยการวาดภาพ ระบายสี ผลไม้ให้สวยงาม และนำคำศัพท์ที่กำหนดให้เขียนลงในช่องว่างใต้ภาพให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้องและส่งครูประจำชั้น
 https://drive.google.com/file/d/1LuxEfc23OEPXAqx8Xo-Mbv0f2jtL6MCh/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-20

วันที่ 13/05/63 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Body Parts

วันที่ 13/05/63 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Body Parts . 
1.ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษ ตามลิ้งค์ที่แนบ
 https://youtu.be/-Rj7MLUoA_8
2.ให้นักเรียนทำใบงานภาษาอังกฤษลงในสมุด โดยการวาดภาพ ระบายสี และเขียนคำศัพท์ที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/1FlE_Ezd2VsZ30u737Fk80QjVGdAdBCyF/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-13

วันที่ 06/05/63 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Classroom Objects

วันที่ 06/05/63 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Classroom Objects. 
1.ให้นักเรียนเรียนรู้วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Classroom Objects. ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=UQf3Ig1-Z3o&feature=share
2.ให้นักเรียนทำใบงานภาษาอังกฤษลงในสมุด โดยการวาดภาพ ระบายสี และเขียนคำศัพท์ที่กำหนดให้ลงใต้ภาพให้ถูกต้อง (เขียนคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก)  จากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง และส่งครูประจำชั้น
https://drive.google.com/file/d/18kINsZeK8kWJhma3HS78SOOh1RejjLuw/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-06

ทบทวนบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วันที่ 29/04/63 เรื่อง Good Morning

ทบทวนบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วันที่ 29/04/63 เรื่อง  Good Morning 
1.ให้นักเรียนเรียนรู้จากคลิปวีดีโอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง Good Morning 
 ตามลิ้งค์ที่แนบ
https://www.youtube.com/watch?v=H7imGX-JPyI&feature=share
2.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่อง Greetings ตามลิ้งค์ที่แนบให้ เมื่อทำเสร็จแล้วไม่ต้องถ่ายรูปส่ง รายชื่อผู้เข้าทำจะแสดงในระบบอัตโนมัติ ครูจะเช็คชื่อในระบบเองค่ะ
https://forms.gle/tqjMZYrygGfgBLb86

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-29

ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เรียนวันที่ 22 เมษายน 2563

ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เรียนวันที่ 22 เมษายน 2563
*หมายเหตุ: คลิปข้างบนสุด เป็นทักษะการพูดและการฟัง ให้เปิดฟังสำเนียงการพูดค่ะ ไม่มีแบบทดสอบ
https://youtu.be/CHeU7vUDFkU
https://youtu.be/oubf6smvY54
คำชี้แจง ให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ด้วยค่ะ  ใครเข้าทำเสร็จแล้วไม่ต้องถ่ายรูปส่งกลับมานะคะ รายชื่อผู้เข้าทำจะแสดงในระบบ ครูจะเช็คชื่อตามในระบบเองค่ะ
https://forms.gle/t5rj5UAT9tTLfdne6

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-22