"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง colours

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง colours คำชี้แจง
1..ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube.......https://youtu.be/_jyaw9Uox0U และสรุปความรู้
2. นักเรียนทำ colours worksheet ระบายสีความหมายของคำศัพท์ลงในภาพให้ถูกต้อง และส่งคุณครูประจำชั้นhttps://drive.google.com/file/d/1aVsVaz4SG__SsnVeWhteD2rY3n12Cx9K/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-27

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง What's in your school bag

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง What's in your school bag? คำชี้แจง 1..ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube.......https://youtu.be/tyvm_hPbVOs และสรุปความรู้ 2. นักเรียนทำ My bag worksheet เขียนคำศัพท์ และวาดภาพระบายสีความหมายของคำศัพท์ลงในกระเป็านักเรียน และส่งคุณครูประจำชั้น https://drive.google.com/file/d/1Tt_OdJeXGTispme3mo1NG8V9xW74lm7S/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-20

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง Body Part. คำชี้แจง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง Body Part. คำชี้แจง
1..ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube.......https://youtu.be/aVsxWMHjGsI และสรุปความรู้
2. นักเรียนทำ worksheet 1 เขียนคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกับภาพ และตรวจคำตอบจาก worksheet 2  และส่งคุณครูประจำชั้นhttps://drive.google.com/file/d/1QR2lmsZhxvu4KwdS3Sft_mrh-hp8SRak/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-13

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง Days of the week. คำชี้แจง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง Days of the week. คำชี้แจง
1..ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube.......https://youtu.be/BrOpsHs2Dm4 และสรุปความรู้
2. นักเรียนทำ worksheet  ใบงานที่ 1 นักเรียนระบายสีให้ตรงกับวันที่กำหนด
ใบงานที่ 2 นักเรียนนำคำศัพท์ที่กำหนดเขียนให้ถูกต้อง (Yesterday : เมื่อวานนี้, tomorrow : วันพรุ่งนี้) และส่งคุณครูประจำชั้น
https://docs.google.com/file/d/1d-lKCk3_fC0rSrNGO7UgNdy7YzhlSeKt/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-05-06

วันที่ที่ 29 เมษายน 2563 ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง farm animals

วันที่ที่ 29 เมษายน 2563
ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง farm animals
คำชี้แจง
1..ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube.......
https://youtu.be/bV8MSaYlSbc และสรุปความรู้
2. ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด วาดรูปและเขียนคำศัพท์ให้มีความหมายตรงกับรูปภาพ และส่งคุณครูประจำชั้น 
https://drive.google.com/file/d/1znZTIXwig7OBllvNSnSmKvEnghKk0d6P/view?usp=drivesdk

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

Update Post  = 2020-04-29

ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง a b c...picture

วันที่ 22 เมษายน 2563
ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 เรื่อง a b c...picture
คำชี้แจง
1.นักเรียนฝึกทักษะการอ่านออกเสียง และสะกดคำจากครูเจ้าของภาษา
https://youtu.be/CHeU7vUDFkU
2. นักเรียน worksheet และส่งคุณครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  ไม่มีเอกสารแนบ

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-22