"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน LINE แก้วิกฤต โควิด-19"

วันที่ 29 เมษายน 2563 ทบทวนวชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 เรื่อง farm animals

วันที่ 29 เมษายน 2563
ทบทวนวชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 เรื่อง farm animals
คำชี้แจง
1..ให้นักเรียนศึกษาจาก link Youtube.......https://youtu.be/bV8MSaYlSbc
ที่ 29 เมษายน 2563
ทบทวนวชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 เรื่อง farm animalsละสรุปความรู้
2. นักเรียนทำ worksheet เขียนคำศัพท์ให้มีความหมายตรงกับรูปภาพ และส่งคุณครูประจำชั้น

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม :  Download เอกสารแนบเพิ่มเติม

Update Post  = 2020-04-29