"การศึกษาทางออนไลน์ โดยการเรียนผ่าน Line
แก้วิกฤต โควิด-19"