โรงเรียนบ้านริมใต้

เลขที่ 3/3 หมู่ 1 ถนน เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

  • Phone: 053 - 297933
  • Email: BANRIMTAI@HOTMAIL.COM

ส่งข้อมูลติดต่อสอบถามโรงเรียนบ้านริมใต้ โดยตรง