กาดนัด พอเพียง 2560

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้จัดกิจกรรมกาดนัดพอเพียง โดยมีการนำสินค้าภาคครัวเรือนขอ...

สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2560

 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 นายสายัณต์ กันธิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม "สัปด...

"น้อมวันทา บูชาครู" วันครู 2561

ในวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านริมใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรร...

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร นักเรียนแกนนำชั้นม...

แนะแนวการศึกษาต่อ นร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ในวันที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้จัดกิจกรรมแนะแนว การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา...

 • กาดนัด พอเพียง 2560

  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 10:52 น.
 • สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2560

  วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 เวลา 23:15 น.
 • "น้อมวันทา บูชาครู" วันครู 2561

  วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 เวลา 09:58 น.
 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2018 เวลา 14:17 น.
 • แนะแนวการศึกษาต่อ นร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 14:36 น.